KRename – powerful batch renamer
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
Timothy Pearson c7ffec3d6c Rename additional instances of KDE to TDE 8 yıl önce
..
Makefile.am Rename additional instances of KDE to TDE 8 yıl önce
ProgressDialog.cpp rename the following methods: 8 yıl önce
ProgressDialog.h rename the following methods: 8 yıl önce
batchrenamer.cpp rename the following methods: 8 yıl önce
batchrenamer.h rename the following methods: 8 yıl önce
commandplugin.cpp rename the following methods: 8 yıl önce
commandplugin.h TQt4 port krename 9 yıl önce
confdialog.cpp rename the following methods: 8 yıl önce
confdialog.h rename the following methods: 8 yıl önce
coorddialog.cpp rename the following methods: 8 yıl önce
coorddialog.h rename the following methods: 8 yıl önce
dateplugin.cpp rename the following methods: 8 yıl önce
dateplugin.h TQt4 port krename 9 yıl önce
datetime.cpp TQt4 port krename 9 yıl önce
datetime.h TQt4 port krename 9 yıl önce
dsdirselectdialog.cpp rename the following methods: 8 yıl önce
dsdirselectdialog.h rename the following methods: 8 yıl önce
encodingplugin.cpp TQt4 port krename 9 yıl önce
encodingplugin.h TQt4 port krename 9 yıl önce
fileoperation.cpp TQt4 port krename 9 yıl önce
fileoperation.h TQt4 port krename 9 yıl önce
fileplugin.cpp rename the following methods: 8 yıl önce
fileplugin.h TQt4 port krename 9 yıl önce
firststartdlg.cpp rename the following methods: 8 yıl önce
firststartdlg.h rename the following methods: 8 yıl önce
guimodeselector.cpp TQt4 port krename 9 yıl önce
guimodeselector.h TQt4 port krename 9 yıl önce
helpdialog.cpp rename the following methods: 8 yıl önce
helpdialog.h rename the following methods: 8 yıl önce
hi32-app-krename.png Fixed images 10 yıl önce
hi48-app-krename.png Fixed images 10 yıl önce
kmyhistorycombo.cpp rename the following methods: 8 yıl önce
kmyhistorycombo.h rename the following methods: 8 yıl önce
kmylistbox.cpp rename the following methods: 8 yıl önce
kmylistbox.h rename the following methods: 8 yıl önce
kmylistview.cpp rename the following methods: 8 yıl önce
kmylistview.h rename the following methods: 8 yıl önce
krecursivelister.cpp rename the following methods: 8 yıl önce
krecursivelister.h rename the following methods: 8 yıl önce
krename.desktop Added KDE3 version of krename 10 yıl önce
krename.h Added KDE3 version of krename 10 yıl önce
krename_dir.desktop Added KDE3 version of krename 10 yıl önce
krename_system_default_tabbed.xml Added KDE3 version of krename 10 yıl önce
krename_system_default_wizard.xml Added KDE3 version of krename 10 yıl önce
krenamedcop.h TQt4 port krename 9 yıl önce
krenameimpl.cpp rename the following methods: 8 yıl önce
krenameimpl.h rename the following methods: 8 yıl önce
krenameservicemenu.desktop Added KDE3 version of krename 10 yıl önce
lo16-app-krename.png Fixed images 10 yıl önce
lo32-app-krename.png Fixed images 10 yıl önce
logo.png Fixed images 10 yıl önce
main.cpp TQt4 port krename 9 yıl önce
mydirplugin.cpp TQt4 port krename 9 yıl önce
mydirplugin.h TQt4 port krename 9 yıl önce
myinputdialog.cpp rename the following methods: 8 yıl önce
myinputdialog.h rename the following methods: 8 yıl önce
numberdialog.cpp rename the following methods: 8 yıl önce
numberdialog.h rename the following methods: 8 yıl önce
permission.cpp rename the following methods: 8 yıl önce
permission.h TQt4 port krename 9 yıl önce
pictureplugin.cpp rename the following methods: 8 yıl önce
pictureplugin.h TQt4 port krename 9 yıl önce
plugin.cpp TQt4 port krename 9 yıl önce
plugin.h TQt4 port krename 9 yıl önce
pluginloader.cpp rename the following methods: 8 yıl önce
pluginloader.h TQt4 port krename 9 yıl önce
profiledlg.cpp rename the following methods: 8 yıl önce
profiledlg.h rename the following methods: 8 yıl önce
replacedialog.cpp rename the following methods: 8 yıl önce
replacedialog.h rename the following methods: 8 yıl önce
semantic.cache Added KDE3 version of krename 10 yıl önce
tabs.cpp rename the following methods: 8 yıl önce
tabs.h rename the following methods: 8 yıl önce
threadedlister.cpp TQt4 port krename 9 yıl önce
threadedlister.h TQt4 port krename 9 yıl önce
translitplugin.cpp TQt4 port krename 9 yıl önce
translitplugin.h TQt4 port krename 9 yıl önce
undodialog.cpp rename the following methods: 8 yıl önce
undodialog.h rename the following methods: 8 yıl önce
wizard.cpp rename the following methods: 8 yıl önce
wizard.h rename the following methods: 8 yıl önce