KRename – powerful batch renamer
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

1444 lines
35KB

 1. # translation of krename-3.0.8-1.po to Slovenian
 2. # -*- mode:po; coding:utf-8; -*- Slovenian message catalogue for krename_3.00.8-1.
 3. # Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
 4. # Matej Urbančič <matej.urban@gmail.com>, 2005.
 5. #
 6. msgid ""
 7. msgstr ""
 8. "Project-Id-Version: krename-3.0.8-1\n"
 9. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 10. "POT-Creation-Date: 2005-10-16 10:49+0200\n"
 11. "PO-Revision-Date: 2005-10-14 01:11+0200\n"
 12. "Last-Translator: Matej Urbančič <matej.urban@gmail.com>\n"
 13. "Language-Team: Slovenian\n"
 14. "MIME-Version: 1.0\n"
 15. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 16. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 17. "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n"
 18. "%100==4 ? 2 : 3);\n"
 19. "X-Poedit-Language: Slovenian\n"
 20. "X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
 21. "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
 22. "X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
 23. #: batchrenamer.cpp:126
 24. msgid "Filenames Processed after %1 seconds."
 25. msgstr "Imena datotek obdelana po %1 sekundah"
 26. #: batchrenamer.cpp:248
 27. msgid "Can't create undo script :"
 28. msgstr "Ne morem ustvariti razveljavitvenega skripta :"
 29. #: batchrenamer.cpp:261
 30. msgid "Files will be copied to: %1"
 31. msgstr "Datoteke bodo kopirane v %1"
 32. #: batchrenamer.cpp:263
 33. msgid "Files will be moved to: %1"
 34. msgstr "Datoteke bodo premaknjene v %1"
 35. #: batchrenamer.cpp:265
 36. msgid "Symbolic links will be created in: %1"
 37. msgstr "Simbolične povezave bodo ustvarjene v %1"
 38. #: batchrenamer.cpp:267 krenameimpl.cpp:477
 39. msgid "Input files will be renamed."
 40. msgstr "Vključene datoteke bodo preimenovane."
 41. #: batchrenamer.cpp:320
 42. msgid "Undo is not possible for remote file: %1"
 43. msgstr "Razveljavitev ni mogoča za oddaljeno datoteko: %1"
 44. #: batchrenamer.cpp:332
 45. msgid "Renamed %1 files successfully."
 46. msgstr "Uspešno preimenovanih %1 datotek"
 47. #: batchrenamer.cpp:336
 48. msgid "%2 errors occurred!"
 49. msgstr "Pojavilo se je %2 napak"
 50. #: batchrenamer.cpp:338
 51. msgid "Elapsed time: %1 seconds"
 52. msgstr "Pretečen čas: %1 sekund"
 53. #: batchrenamer.cpp:339
 54. msgid "KRename finished the renaming process."
 55. msgstr "Krename je končal postopek preimenovanja"
 56. #: batchrenamer.cpp:340
 57. msgid "Press close to quit!"
 58. msgstr "Pritisni zapri za izhod!"
 59. #: batchrenamer.cpp:350
 60. msgid "Can't set executable bit on undo script."
 61. msgstr "Ne morem določiti izvršljivega bita v skriptu za razveljavitev."
 62. #: commandplugin.cpp:38
 63. msgid "Command Plugin"
 64. msgstr "Ukazno preimenovanje"
 65. #: commandplugin.cpp:43
 66. msgid "&Command Plugin"
 67. msgstr "&Ukazno preimenovanje"
 68. #: commandplugin.cpp:54
 69. msgid "You did not specify a command to execute."
 70. msgstr "Niste določili ukaza za izvršitev."
 71. #: commandplugin.cpp:69
 72. msgid "<b>Command Plugin</b>"
 73. msgstr "<b>Ukazno preimenovanje</b>"
 74. #: commandplugin.cpp:73
 75. msgid ""
 76. "<qt>Executes a shell command on every file after it has been renamed. Add %1 "
 77. "to the command line arguments to get the filename of the renamed file.</qt>"
 78. msgstr ""
 79. "<qt>Izvrši lupinski ukaz na vsaki že preimenovani datoteki. Dodaj %1 med "
 80. "argumente v ukazni vrstici kot ime prevedene datoteke.</qt>"
 81. #: commandplugin.cpp:76
 82. msgid "Command:"
 83. msgstr "Ukaz:"
 84. #: commandplugin.cpp:81
 85. msgid "&Execute without blocking (not recommended)"
 86. msgstr "Izvedi brez oviranja (ni priporočljivo)"
 87. #: commandplugin.cpp:84 replacedialog.cpp:71 helpdialog.cpp:98
 88. msgid "&Add"
 89. msgstr "&Dodaj"
 90. #: commandplugin.cpp:149
 91. msgid " exited with error: %1"
 92. msgstr " prekinjeno z napako: %1"
 93. #: replacedialog.cpp:39
 94. msgid "Find and Replace"
 95. msgstr "Poišči in zamenjaj"
 96. #: replacedialog.cpp:45
 97. msgid "Find"
 98. msgstr "Poišči"
 99. #: replacedialog.cpp:46
 100. msgid "Replace With"
 101. msgstr "Zamenjaj z"
 102. #: replacedialog.cpp:47
 103. msgid "Regular Expression"
 104. msgstr "Regularni izraz"
 105. #: replacedialog.cpp:58
 106. msgid "Find:"
 107. msgstr "Poišči:"
 108. #: replacedialog.cpp:60
 109. msgid "Replace with:"
 110. msgstr "Zamenjaj z:"
 111. #: replacedialog.cpp:65
 112. msgid "&Regular expression"
 113. msgstr "&Regularni izraz"
 114. #: replacedialog.cpp:67
 115. msgid "&Edit..."
 116. msgstr "&Uredi ..."
 117. #: replacedialog.cpp:117 replacedialog.cpp:147
 118. msgid "yes"
 119. msgstr "da"
 120. #: replacedialog.cpp:117 replacedialog.cpp:147
 121. msgid "no"
 122. msgstr "ne"
 123. #: replacedialog.cpp:131
 124. msgid "Add a text that should be replaced."
 125. msgstr "Dodaj besedilo, ki ga želite zamenjati."
 126. #: replacedialog.cpp:138
 127. msgid "You can't replace the same text twice."
 128. msgstr "Ne morete zamenjati enakega besedila dvakrat!"
 129. #: replacedialog.cpp:144
 130. msgid "Regular expression"
 131. msgstr "Regularni izraz"
 132. #: translitplugin.cpp:29
 133. msgid "Transliteration Plugin"
 134. msgstr "Prepisovalni vstavek"
 135. #: translitplugin.cpp:34
 136. msgid "&Transliteration Plugin"
 137. msgstr "&Prepisovalni vstavek"
 138. #: translitplugin.cpp:50
 139. msgid ""
 140. "<qt>This plugin transliterates names written with non-english characters.</"
 141. "qt>"
 142. msgstr "<qt>Ta vstavek prepisuje imena napisana z ne-latinskimi znaki.</qt>"
 143. #: ProgressDialog.cpp:57
 144. msgid "Progress"
 145. msgstr "Napredek"
 146. #: ProgressDialog.cpp:70
 147. msgid "Messages"
 148. msgstr "Sporočila"
 149. #: ProgressDialog.cpp:85
 150. msgid "Restart KRename..."
 151. msgstr "Ponovno zaženi Krename"
 152. #: ProgressDialog.cpp:87
 153. msgid "Rename Processed Files &Again..."
 154. msgstr "Znov&a preimenuj obdelane datoteke ..."
 155. #: ProgressDialog.cpp:88
 156. msgid "Rename Unprocessed Files &Again..."
 157. msgstr "Znov&a preimenuj neobdelane datoteke ..."
 158. #: ProgressDialog.cpp:89
 159. msgid "Rename All Files &Again..."
 160. msgstr "Znov&a preimenuj vse datoteke"
 161. #: ProgressDialog.cpp:91
 162. msgid "&Rename More..."
 163. msgstr "P&reimenuj več ..."
 164. #: ProgressDialog.cpp:96
 165. msgid "&Open Destination..."
 166. msgstr "&Odpri cilj"
 167. #: ProgressDialog.cpp:164
 168. msgid "Error: %1"
 169. msgstr "Napaka: %1"
 170. #: ProgressDialog.cpp:177
 171. msgid "Warning: %1"
 172. msgstr "Opozorilo: %1"
 173. #: ProgressDialog.cpp:288
 174. msgid "User pressed cancel!"
 175. msgstr "Prekinjeno s strani uporabnika!"
 176. #: ProgressDialog.cpp:289
 177. msgid "Aborting..."
 178. msgstr "Prekinjam ..."
 179. #: ProgressDialog.cpp:344
 180. msgid "Undo: "
 181. msgstr "Razveljavi: "
 182. #: ProgressDialog.cpp:348
 183. msgid "Undoing the renaming operation has been completed."
 184. msgstr "Razveljavitev preimenovanja je bilo uspešno zaključeno."
 185. #: confdialog.cpp:49 guimodeselector.cpp:52
 186. msgid "Look and Feel"
 187. msgstr "Izgled in občutek"
 188. #: confdialog.cpp:59 guimodeselector.cpp:65
 189. msgid "Use &wizard style GUI (beginners)"
 190. msgstr "Uporabi &čarovnika (začetniki)"
 191. #: confdialog.cpp:61 guimodeselector.cpp:67
 192. msgid "Use &tabbed GUI (advanced users)"
 193. msgstr "Uporabi zavihke (napredno)"
 194. #: confdialog.cpp:63 guimodeselector.cpp:69
 195. msgid "Configure the look and feel of the KRename GUI:<br>"
 196. msgstr "Nastavite izgled in občutek programa KRename"
 197. #: confdialog.cpp:74 main.cpp:49
 198. msgid "KRename"
 199. msgstr "KRename"
 200. #: confdialog.cpp:79
 201. msgid "&Load file plugins on start"
 202. msgstr "Na&loži vstavke ob zagonu"
 203. #: confdialog.cpp:80
 204. msgid "Auto &resize columns in preview"
 205. msgstr "Samodejno razširi stolpce v predogledu"
 206. #: confdialog.cpp:84
 207. msgid "&Thumbnail size:"
 208. msgstr "&Velikost vzorčnih slik"
 209. #: confdialog.cpp:88
 210. msgid "&Number of template history items:"
 211. msgstr "Število uporabljanih predlog: "
 212. #: confdialog.cpp:97
 213. msgid ""
 214. "Disabling this option decreases KRename's startup time, because no "
 215. "KFilePlugins are loaded."
 216. msgstr ""
 217. "Onemogočenje te možnosti zmanjša zagonski čas. KFilePlugins ne bodo "
 218. "samodejno naloženi."
 219. #: fileoperation.cpp:57
 220. msgid "File %1 exists already!"
 221. msgstr "Datoteka %1 že obstaja"
 222. #: fileoperation.cpp:79
 223. msgid "Can't create symlinks on different hosts for file %1."
 224. msgstr ""
 225. "Ne morem ustvariti simboličnih povezav na različnih gostiteljih za datoteko %"
 226. "1."
 227. #: _translatorinfo.cpp:1
 228. msgid ""
 229. "_: NAME OF TRANSLATORS\n"
 230. "Your names"
 231. msgstr "Matej Urbančič"
 232. #: _translatorinfo.cpp:3
 233. msgid ""
 234. "_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
 235. "Your emails"
 236. msgstr "matej.urban@gmail.com"
 237. #: numberdialog.cpp:48
 238. msgid "&Numbering"
 239. msgstr "&Številčenje"
 240. #: numberdialog.cpp:57 krenameimpl.cpp:701
 241. msgid "Start &index:"
 242. msgstr "Začetni &indeks:"
 243. #: numberdialog.cpp:62
 244. msgid "Step &by:"
 245. msgstr "Kora&k po:"
 246. #: numberdialog.cpp:64
 247. msgid "&Reset counter for every directory"
 248. msgstr "Počisti števec za vsako mapo posebej"
 249. #: numberdialog.cpp:67
 250. msgid "S&kip Numbers"
 251. msgstr "Pres&koči števila"
 252. #: numberdialog.cpp:77
 253. msgid "&Add Number"
 254. msgstr "&Dodaj število"
 255. #: numberdialog.cpp:80
 256. msgid "&Remove Number"
 257. msgstr "&Odstrani število"
 258. #: numberdialog.cpp:104
 259. #, fuzzy
 260. msgid "Number of the first file."
 261. msgstr "Število uporabljanih predlog: "
 262. #: numberdialog.cpp:105
 263. msgid "The counter is increased/decreased by this value."
 264. msgstr "Števec je povečan/zmanjšan za to vrednost."
 265. #: numberdialog.cpp:106
 266. msgid ""
 267. "Add all numbers that should be skipped by krename during the rename process."
 268. "<br>E.g.: If 2 is skipped files will be numbered: file0, file1, file3, ..."
 269. msgstr ""
 270. "Določi števila, ki jih bo KRename spuščal med postopkom preimenovanja."
 271. "<br>npr.: Če spustite 2 bodo datoteke oštevilčene kot: dat0, dat1, dat3, ..."
 272. #: numberdialog.cpp:108
 273. msgid ""
 274. "<qt>The counter is set to the start index in every directory. This setting "
 275. "applies to all used counters.</qt>"
 276. msgstr ""
 277. "<qt>Števec bo nastavljen na začetno vrednost v vsaki mapi. Ta nastavitev bo "
 278. "prevzeta za vse uporabljene števce.</qt>"
 279. #: main.cpp:50
 280. msgid ""
 281. "KRename is a batch file renamer which can rename a\n"
 282. "list of files based on a set of expressions.\n"
 283. "\n"
 284. "If you like KRename you may want to support it.\n"
 285. "Testing, bug fixes and feature request are as welcome\n"
 286. "as financial support (everybody needs money ;)\n"
 287. "See help files for details.\n"
 288. msgstr ""
 289. "KRename je program za serijsko preimenovanje, ki\n"
 290. "preimenuje listo imen datotek po določenem izrazu.\n"
 291. "\n"
 292. "Če vam je KRename všeč, morda želite pomagati.\n"
 293. "Testiranje, popravljanje in predlogi so vedno dobrodošli,\n"
 294. "kot tudi finančna pomoč (vsi potrebujemo denar ;) )\n"
 295. "Poglej pomoč za več podrobnosti.\n"
 296. #: main.cpp:62
 297. msgid "file will be added to the list of files for renaming"
 298. msgstr "datoteka bo dodana listi datotek za preimenovanje"
 299. #: main.cpp:63
 300. msgid "add directory recursively"
 301. msgstr "dodaj mapo rekurzivno"
 302. #: main.cpp:64
 303. msgid "set a template"
 304. msgstr "določi predlogo"
 305. #: main.cpp:65
 306. msgid "set a template for the file extension"
 307. msgstr "določi predlogo za končnico"
 308. #: main.cpp:66
 309. msgid "enable a plugin for use"
 310. msgstr "omogoči vstavek za uporabo"
 311. #: main.cpp:67
 312. msgid "copy files to directory"
 313. msgstr "kopiraj datoteke v mapo"
 314. #: main.cpp:68
 315. msgid "move files to directory"
 316. msgstr "premakni datoteke v mapo"
 317. #: main.cpp:69
 318. msgid "load the profile named [profile] on startup"
 319. msgstr "zaženi profil z imenom [profile] ob zagonu"
 320. #: main.cpp:70
 321. msgid "start renaming immediately"
 322. msgstr "takoj prični s preimenovanjem"
 323. #: main.cpp:71
 324. msgid "create no realtime preview"
 325. msgstr "ni trenutnega predogleda"
 326. #: main.cpp:80
 327. msgid "Website, testing, very good ideas and keeping me coding!"
 328. msgstr ""
 329. "Spletna stran, testiranje, veliko dobrih predlogov in vzpodbujanje pri mojem "
 330. "delu!"
 331. #: main.cpp:83
 332. msgid "Thanks to him for creating RedHat 7.x packages and some other help."
 333. msgstr "Zahvala za RedHat pakete in drugo pomoč."
 334. #: main.cpp:85
 335. msgid ""
 336. "Fixed a bug with startIndex and added the BatchRenamer class\n"
 337. "to his excellent image viewer showimg."
 338. msgstr ""
 339. "Odpravljen hrošč z začetnim indeksom in dodano serijsko preimenovanje\n"
 340. "k izvrstnemu pregledovalniku slik showimg."
 341. #: main.cpp:88
 342. msgid "Fixed a bug that caused krename not closing open files."
 343. msgstr "Odpravljen hrošč pri zapiranju odprtih datotek."
 344. #: main.cpp:90
 345. msgid ""
 346. "Thanks for his great job at apps.kde.com and help with contributing krename "
 347. "to apps.kde.com."
 348. msgstr ""
 349. "Zahvala za izvrstno delo na apps.kde.com in pomoč pri prenosu KRename\n"
 350. "na apps.kde.org."
 351. #: main.cpp:92
 352. msgid ""
 353. "Thanks for noatun and the ID3/Ogg Tag code is based on his noatun modules."
 354. msgstr "Hvala za noatun in ID3/Ogg zaznamek kreiran na noatun modulu."
 355. #: main.cpp:94
 356. msgid "Gave me a good start into writing plugins with his application scribus."
 357. msgstr "Pomoč pri pisanju vstavkov."
 358. #: main.cpp:96
 359. msgid ""
 360. "Parts of the PNG support are copied from his KFile plugin for png support."
 361. msgstr "Deli podpore za PNG so povzeti po njegovem KFile vložku."
 362. #: main.cpp:98
 363. msgid "Created the Gentoo Ebuild scripts for Krename."
 364. msgstr "Ustvaril Gentoo Ebuild skripte za KRename."
 365. #: main.cpp:100
 366. msgid "Some GCC 3.1 fixes for Gentoo."
 367. msgstr "Nekaj GCC 3.1 popravkov za Gentoo."
 368. #: main.cpp:102
 369. msgid "Thanks for creating the Mandrake RPM"
 370. msgstr "Hvala za izdelavo paketa RPM za Mandrake"
 371. #: main.cpp:104
 372. msgid "Italian translation"
 373. msgstr "Italijanski prevod"
 374. #: main.cpp:105
 375. msgid "Provided a gcc3.x namespace patch"
 376. msgstr "Ustvaril popravek za gcc3.x namespace."
 377. #: main.cpp:106
 378. msgid "Provided the new preview and move features"
 379. msgstr "Dodal je nov predogled in možnosti premikanja"
 380. #: main.cpp:107
 381. msgid ""
 382. "Fixed problems with the spec file and contributed rpms for every SuSE "
 383. "version you can imagine and is also the new Gentoo maintainer for KRename"
 384. msgstr ""
 385. "Odpravljen problemi spec datotek in izdelava paketov RPM za vse SuSe verzije "
 386. "in nov vzdrževalec KRename za Gentoo. "
 387. #: main.cpp:108
 388. msgid "Provided SuSE RPMs and very good suggestions"
 389. msgstr "Dodal je pakete RPM za SuSE in nekaj zelo dobrih predlogov"
 390. #: main.cpp:109
 391. msgid "Contributed a Spanish translation"
 392. msgstr "Prevod programa v španščino"
 393. #: main.cpp:110
 394. msgid "Provided a RedHat RPM and was big help in improving KRename"
 395. msgstr "Priskrbel RedHat RPM in veliko pomoči za izboljšave KRename"
 396. #: main.cpp:111
 397. msgid "Translated KRename to Japanese"
 398. msgstr "Prevod Krename v japonščino"
 399. #: main.cpp:112
 400. msgid "Translated KRename into French"
 401. msgstr "Prevod Krename v francoščino"
 402. #: main.cpp:113
 403. msgid "Translated KRename into Polish"
 404. msgstr "Prevod Krename v poljščino"
 405. #: main.cpp:114
 406. msgid "Translated KRename into Russian"
 407. msgstr "Prevod Krename v ruščino"
 408. #: main.cpp:115
 409. msgid "Translated KRename into Bosnian"
 410. msgstr "Prevod Krename v bosanščino"
 411. #: main.cpp:133
 412. msgid ""
 413. "<b>Krename was started from root!</b><br>When started from root, Krename may "
 414. "damage your system if you do not know exactly what you are doing!"
 415. msgstr ""
 416. "<b>KRename je bil zagnan preko skrbniškega računa!</b><br>Zaradi prevelikih "
 417. "pravic lahko tak zagon poškoduje vaš sistem, če ne veste natančno kaj delate!"
 418. #: pictureplugin.cpp:41
 419. msgid "Picture Plugin"
 420. msgstr "Slikovni vstavek"
 421. #: pictureplugin.cpp:46
 422. msgid "P&icture Plugin"
 423. msgstr "Sl&ikovni vstavek"
 424. #: encodingplugin.cpp:37
 425. msgid "Encoding Conversion Plugin"
 426. msgstr "Preoblikovanje kodiranja"
 427. #: encodingplugin.cpp:42
 428. msgid "&Encoding Conversion Plugin"
 429. msgstr "Pre&oblikovanje kodiranja"
 430. #: encodingplugin.cpp:64
 431. msgid ""
 432. "<qt>This plugin is able to convert filenames between different encodings. "
 433. "For example you can convert filenames from KOI8-R to UTF-8 encoding.</qt>"
 434. msgstr ""
 435. "<qt>Ta vstavek lahko spreminja imena datotek med različnimi kodiranji. Z "
 436. "njim lahko, na primer, spremenite ime datoteke iz KOI8-R v UTF-8 kodiranje.</"
 437. "qt>"
 438. #: encodingplugin.cpp:72
 439. msgid "Encoding of Input Files:"
 440. msgstr "Kodiranje vnesenih datotek:"
 441. #: encodingplugin.cpp:73 encodingplugin.cpp:78
 442. msgid "&Use local encoding: %1"
 443. msgstr "&Uporabi lokalno kodiranje: %1:"
 444. #: encodingplugin.cpp:77
 445. msgid "Encoding of Output Files:"
 446. msgstr "Kodiranje izhodnih datotek:"
 447. #: helpdialog.cpp:89
 448. msgid "Token"
 449. msgstr "Znak"
 450. #: helpdialog.cpp:90
 451. msgid "Description"
 452. msgstr "Opis"
 453. #: krenameimpl.cpp:80
 454. msgid "F&iles"
 455. msgstr "&Izbor"
 456. #: krenameimpl.cpp:81
 457. msgid "Des&tination"
 458. msgstr "C&ilj"
 459. #: krenameimpl.cpp:82
 460. msgid "P&lugins"
 461. msgstr "Vs&tavki"
 462. #: krenameimpl.cpp:83
 463. msgid "File&name"
 464. msgstr "Pred&loge"
 465. #: krenameimpl.cpp:302
 466. msgid "E&xtras"
 467. msgstr "&Dodatno"
 468. #: krenameimpl.cpp:303
 469. msgid "&Profiles..."
 470. msgstr "&Profili"
 471. #: krenameimpl.cpp:305
 472. msgid "&Undo Old Renaming Action..."
 473. msgstr "Razveljavi"
 474. #: krenameimpl.cpp:311
 475. msgid "&Load KDE file plugins"
 476. msgstr "Na&loži KDE datotečni vstavek"
 477. #: krenameimpl.cpp:312
 478. msgid "&Reload Plugin Data"
 479. msgstr "Osveži vstavke"
 480. #: krenameimpl.cpp:348 kmylistview.cpp:86
 481. msgid "&Add..."
 482. msgstr "&Dodaj"
 483. #: krenameimpl.cpp:351
 484. msgid "Re&move"
 485. msgstr "Odst&rani"
 486. #: krenameimpl.cpp:354
 487. msgid "R&emove All"
 488. msgstr "Odstrani vs&e"
 489. #: krenameimpl.cpp:357
 490. msgid "Sort: Unsorted"
 491. msgstr "Sortiranje: prosto"
 492. #: krenameimpl.cpp:358
 493. msgid "Sort: Ascending"
 494. msgstr "Sortiranje: naraščajoče"
 495. #: krenameimpl.cpp:359
 496. msgid "Sort: Descending"
 497. msgstr "Sortiranje: padajoče"
 498. #: krenameimpl.cpp:360
 499. msgid "Sort: Random"
 500. msgstr "Sortiranje: naključno"
 501. #: krenameimpl.cpp:361
 502. msgid "Sort: Numeric"
 503. msgstr "Sortiranje: številčno"
 504. #: krenameimpl.cpp:364
 505. msgid "&Preview"
 506. msgstr "&Predogled"
 507. #: krenameimpl.cpp:375
 508. msgid "&Display name"
 509. msgstr "&Prikaži ime"
 510. #: krenameimpl.cpp:404
 511. msgid "Add one or more files or directories"
 512. msgstr "Dodaj datoteke in mape"
 513. #: krenameimpl.cpp:405
 514. msgid "Remove selected files"
 515. msgstr "Odstrani označene datoteke"
 516. #: krenameimpl.cpp:406
 517. msgid "Remove all files"
 518. msgstr "Odstrani vse datoteke"
 519. #: krenameimpl.cpp:407
 520. msgid "Enable/disable preview of pictures."
 521. msgstr "Omogoči/zavri predogled slik."
 522. #: krenameimpl.cpp:408
 523. msgid "Displays the number of files in the list."
 524. msgstr "Prikaži število datotek na listi."
 525. #: krenameimpl.cpp:409 krenameimpl.cpp:535
 526. msgid "Move selected items up"
 527. msgstr "Premakni izbrane predmete navzgor"
 528. #: krenameimpl.cpp:410 krenameimpl.cpp:536
 529. msgid "Move selected items down"
 530. msgstr "Premakni izbrane predmete navzdol"
 531. #: krenameimpl.cpp:411
 532. msgid "Enable/disable display of file name."
 533. msgstr "Omogoči/zavri prikaz imen datotek."
 534. #: krenameimpl.cpp:412
 535. msgid "Move selected items (select the new location with the mouse)"
 536. msgstr "Premakni izbrane predmete (izberi novo lokacijo z miško)"
 537. #: krenameimpl.cpp:424
 538. msgid "O&ptions"
 539. msgstr "Možnosti"
 540. #: krenameimpl.cpp:432
 541. msgid "&Rename input files"
 542. msgstr "Pre&imenuj vnesene datoteke"
 543. #: krenameimpl.cpp:436
 544. msgid "Cop&y files to destination directory"
 545. msgstr "&Kopiraj datoteke v ciljno mapo"
 546. #: krenameimpl.cpp:439
 547. msgid "&Move files to destination directory"
 548. msgstr "&Premakni datoteke v ciljno mapo"
 549. #: krenameimpl.cpp:442
 550. msgid "Create symbolic &links in destination directory"
 551. msgstr "&Ustvari simbolične povezave v ciljni mapi"
 552. #: krenameimpl.cpp:449
 553. msgid "&Overwrite existing files"
 554. msgstr "Prepiši &obstoječe datoteke"
 555. #: krenameimpl.cpp:460
 556. msgid "&Undo Renaming"
 557. msgstr "Razveljavi preimenovanje"
 558. #: krenameimpl.cpp:462
 559. msgid "&Create an undo script"
 560. msgstr "Ustvari &skript za razveljavitev"
 561. #: krenameimpl.cpp:467 undodialog.cpp:46
 562. msgid ""
 563. "*.krename|KRename undo scripts (*.krename)\n"
 564. "*|All Files (*)"
 565. msgstr ""
 566. "*.krename|KRename skript za razveljavitev (*.krename)\n"
 567. "*|Vse datoteke (*)"
 568. #: krenameimpl.cpp:478
 569. msgid "Copies all files to the destination directory and renames them."
 570. msgstr "Kopiraj vse datoteke v ciljno mapo in jih preimenuj."
 571. #: krenameimpl.cpp:479
 572. msgid "Moves all files to the destination directory and renames them."
 573. msgstr "Premakni vse datoteke v ciljno mapo in jih preimenuj."
 574. #: krenameimpl.cpp:507
 575. msgid "Origin"
 576. msgstr "Izvorno ime"
 577. #: krenameimpl.cpp:508
 578. msgid "Renamed"
 579. msgstr "Preimenovano"
 580. #: krenameimpl.cpp:532
 581. msgid "Add a template.<br>Example: <i>picture###</i>"
 582. msgstr "Dodaj predlogo.<br>primer: <i>slika###</i>"
 583. #: krenameimpl.cpp:533
 584. msgid ""
 585. "Add a template for the file extension.<br>It behaves like the filename "
 586. "template."
 587. msgstr "Dodaj predlogo za končnico imena.<br>Obnaša se kot predloga datoteke.."
 588. #: krenameimpl.cpp:534
 589. msgid ""
 590. "Checking this checkbox is the same as setting the extension template to $"
 591. msgstr "Odkljukano deluje enako kot predloga končnice $."
 592. #: krenameimpl.cpp:537
 593. msgid "Double click on an item to modify it."
 594. msgstr "Dvoklik na vnosu dovoli spreminjanje."
 595. #: krenameimpl.cpp:538
 596. msgid "Help Dialog with all tokens supported by KRename."
 597. msgstr "Predloge nekaterih pogostih regularnih izrazov."
 598. #: krenameimpl.cpp:539 krenameimpl.cpp:540
 599. msgid ""
 600. "<qt>Find and replace characters or part string of the source filename in the "
 601. "destination filename.</qt>"
 602. msgstr ""
 603. "<qt>Poišči in zamenjaj znake ali del izvornega imena datoteke v ciljnem "
 604. "imenu.</qt>"
 605. #: krenameimpl.cpp:541
 606. msgid ""
 607. "<qt>You can use \".gz\" and \".tar.gz\" as file extension of the file backup."
 608. "tar.gz depending on this setting.</qt>"
 609. msgstr ""
 610. "<qt>Lahko uporabite \".gz\" ali \".tar.gz\" kot končnico datoteke.</qt>"
 611. #: krenameimpl.cpp:549
 612. msgid "&Template:"
 613. msgstr "&Predloga:"
 614. #: krenameimpl.cpp:560
 615. msgid "&Functions..."
 616. msgstr "&Predloge"
 617. #: krenameimpl.cpp:564
 618. msgid "&Use extension of the input file"
 619. msgstr "&Uporabi izvorno končnico"
 620. #: krenameimpl.cpp:569
 621. msgid "Find &and Replace..."
 622. msgstr "Poišči in z&amenjaj ..."
 623. #: krenameimpl.cpp:572
 624. msgid "&Numbering..."
 625. msgstr "&Številčenje ..."
 626. #: krenameimpl.cpp:573
 627. msgid "&Insert Part of Filename..."
 628. msgstr "Vstav&i del imena..."
 629. #: krenameimpl.cpp:578
 630. msgid "old filename"
 631. msgstr "staro ime"
 632. #: krenameimpl.cpp:579
 633. msgid "old filename converted to lower case"
 634. msgstr "staro ime spremenjeno v male črke"
 635. #: krenameimpl.cpp:580
 636. msgid "old filename converted to upper case"
 637. msgstr "staro ime spremenjeno v velike črke"
 638. #: krenameimpl.cpp:581
 639. msgid "first letter of every word upper case"
 640. msgstr "prva črka vsake besede je velika"
 641. #: krenameimpl.cpp:582
 642. msgid "first letter of filename upper case"
 643. msgstr "prva črka imena datoteke je velika"
 644. #: krenameimpl.cpp:583
 645. msgid "number (try also ##, ###, ... for leading zeros)"
 646. msgstr "število (poskusi ##, ###, ... za vodilne ničle"
 647. #: krenameimpl.cpp:584
 648. msgid "counter with custom start value 0 and custom stepping 1"
 649. msgstr "števec z privzeto vrednostjo 0 in privzeti korak 1"
 650. #: krenameimpl.cpp:585
 651. msgid "create a subdirectory"
 652. msgstr "ustvari podmapo"
 653. #: krenameimpl.cpp:586
 654. msgid "strip whitespaces leading and trailing"
 655. msgstr "odstrani vodilne in zadnje presledke"
 656. #: krenameimpl.cpp:587
 657. msgid "character x to y of old filename"
 658. msgstr "znaki od x do y starega imena"
 659. #: krenameimpl.cpp:588
 660. msgid "y characters of old filename starting at x"
 661. msgstr "y znak starega imena, ki se prične pri x"
 662. #: krenameimpl.cpp:589
 663. msgid "insert name of directory"
 664. msgstr "vnesi ime mape"
 665. #: krenameimpl.cpp:590
 666. msgid "insert name of parent directory"
 667. msgstr "vnesi ime vrhnje mape"
 668. #: krenameimpl.cpp:591
 669. msgid "insert the length of the input filename"
 670. msgstr "vnesi dolžino imena datoteke"
 671. #: krenameimpl.cpp:592
 672. msgid "Built-in Functions:"
 673. msgstr "Izbrane predloge:"
 674. #: krenameimpl.cpp:595
 675. msgid "Insert '$'"
 676. msgstr "Vstavi '$'"
 677. #: krenameimpl.cpp:596
 678. msgid "Insert '%'"
 679. msgstr "Vstavi '%'"
 680. #: krenameimpl.cpp:597
 681. msgid "Insert '&'"
 682. msgstr "Vstavi '&'"
 683. #: krenameimpl.cpp:598
 684. msgid "Insert '*'"
 685. msgstr "Vstavi '*'"
 686. #: krenameimpl.cpp:599
 687. msgid "Insert '/'"
 688. msgstr "Vstavi '/'"
 689. #: krenameimpl.cpp:600
 690. msgid "Insert '\\\\'"
 691. msgstr "Vstavi '\\\\'"
 692. #: krenameimpl.cpp:601
 693. msgid "Insert '['"
 694. msgstr "Vstavi '['"
 695. #: krenameimpl.cpp:602
 696. msgid "Insert ']'"
 697. msgstr "Vstavi ']'"
 698. #: krenameimpl.cpp:603
 699. msgid "Special Characters:"
 700. msgstr "Posebni znaki:"
 701. #: krenameimpl.cpp:640
 702. msgid "File extension starts at:"
 703. msgstr "Končnica datoteke se začne pri:"
 704. #: krenameimpl.cpp:657
 705. msgid "&Filename"
 706. msgstr "&Ime datoteke"
 707. #: krenameimpl.cpp:660
 708. msgid "&Prefix:"
 709. msgstr "&Predpona"
 710. #: krenameimpl.cpp:666
 711. msgid "&Suffix:"
 712. msgstr "P&ripona"
 713. #: krenameimpl.cpp:673
 714. msgid "Convert to lower case "
 715. msgstr "Pretvori v male črke"
 716. #: krenameimpl.cpp:674
 717. msgid "Convert to upper case"
 718. msgstr "Pretvori v velike črke"
 719. #: krenameimpl.cpp:675
 720. msgid "Capitalize"
 721. msgstr "Velike črke"
 722. #: krenameimpl.cpp:677
 723. msgid "&Name:"
 724. msgstr "&Ime:"
 725. #: krenameimpl.cpp:679
 726. msgid "Use original name"
 727. msgstr "Uporabi originalno ime"
 728. #: krenameimpl.cpp:681
 729. msgid "Custom name"
 730. msgstr "Ime po meri"
 731. #: krenameimpl.cpp:687
 732. msgid "&Extension:"
 733. msgstr "&Končnica"
 734. #: krenameimpl.cpp:689
 735. msgid "Use original extension"
 736. msgstr "Uporabi originalno končnico"
 737. #: krenameimpl.cpp:691
 738. msgid "Custom extension"
 739. msgstr "Končnica po meri"
 740. #: krenameimpl.cpp:698
 741. msgid "&Number"
 742. msgstr "&Število"
 743. #: krenameimpl.cpp:704
 744. msgid "&Number of digits:"
 745. msgstr "&Število cifer"
 746. #: krenameimpl.cpp:707
 747. msgid "&Find and Replace..."
 748. msgstr "&Poišči in zamenjaj"
 749. #: krenameimpl.cpp:714 krenameimpl.cpp:718
 750. msgid "Number"
 751. msgstr "Število"
 752. #: krenameimpl.cpp:715 krenameimpl.cpp:719
 753. msgid "Date"
 754. msgstr "Datum"
 755. #: krenameimpl.cpp:744
 756. msgid ""
 757. "<qt>Insert a special KRename command which inserts file information into the "
 758. "filename.</qt>"
 759. msgstr "<qt>Vstavite poseben ukaz, ki doda k datoteki podrobnosti o njej.</qt>"
 760. #: krenameimpl.cpp:900
 761. msgid "&Use this plugin"
 762. msgstr "&Uporabi vstavek"
 763. #: krenameimpl.cpp:1005
 764. msgid "Starting conversion of %1 files."
 765. msgstr "Začenjam preoblikovanje %1 datotek."
 766. #: krenameimpl.cpp:1049
 767. msgid "Specify a template to use for renaming files."
 768. msgstr "Določite predlogo za uporabo pri preimenovanju datotek."
 769. #: krenameimpl.cpp:1053
 770. msgid "Please give a destination directory !"
 771. msgstr "Prosim podajte ciljno mapo!"
 772. #: krenameimpl.cpp:1058
 773. msgid "Please give the name of the undo script!"
 774. msgstr "Prosim, določite ime razveljavitvenega skripta."
 775. #: krenameimpl.cpp:1068
 776. msgid "Files: <b>%1</b>"
 777. msgstr "Število datotek: <b>%1</b>"
 778. #: krenameimpl.cpp:1165
 779. msgid "The directory %1 does not exist. KRename will create it for you."
 780. msgstr "Mapa %1 ne obstaja. KRename jo bo za vsa ustvaril."
 781. #: krenameimpl.cpp:1701
 782. msgid "First Dot"
 783. msgstr "prvi piki"
 784. #: krenameimpl.cpp:1702
 785. msgid "Last Dot"
 786. msgstr "zadnji piki"
 787. #: tabs.cpp:46
 788. msgid "&Finish"
 789. msgstr "&Končaj"
 790. #: profiledlg.cpp:55
 791. msgid "KRename: Wizard default profile"
 792. msgstr "KRename: Privzeti profil čarovnika"
 793. #: profiledlg.cpp:56
 794. msgid "KRename: Tabbed default profile"
 795. msgstr "KRename: Privzeti profil zavihkov"
 796. #: profiledlg.cpp:395
 797. msgid "Profiles"
 798. msgstr "Profili"
 799. #: profiledlg.cpp:407
 800. msgid "&Save As Profile..."
 801. msgstr "&Shrani kot profil ..."
 802. #: profiledlg.cpp:408
 803. msgid "&Load Profile"
 804. msgstr "&Naloži profil"
 805. #: profiledlg.cpp:409
 806. msgid "&Delete Profile"
 807. msgstr "&Izbriši profil"
 808. #: profiledlg.cpp:410
 809. msgid "&Use as default profile on startup"
 810. msgstr "&Uporabi privzeti profil ob zagonu"
 811. #: profiledlg.cpp:427
 812. msgid ""
 813. "<qt>Save KRename's current settings as a new profile. The settings are saved "
 814. "and can be restored with Load Profile later.</qt>"
 815. msgstr ""
 816. "<qt>Shrani nastavitve KRename kot nov profil. Nastavitve so shranjene in jih "
 817. "lahko obudite kasneje preko vnosa Naloži profil.</qt>"
 818. #: profiledlg.cpp:429
 819. msgid "<qt>Load all settings stored in this profile.</qt>"
 820. msgstr "<qt>Naloži vse nastavitve shranjene v tem profilu.</qt>"
 821. #: profiledlg.cpp:503
 822. msgid ""
 823. "Do you really want to load the profile and overwrite the current settings: %1"
 824. msgstr "Zares želite naložiti profil in prepisati trenutne nastavitve: %1"
 825. #: profiledlg.cpp:509
 826. msgid "The profile \"%1\" could not be found."
 827. msgstr "Ne najdem profila \"%1\"."
 828. #: profiledlg.cpp:529
 829. msgid "Profile Name"
 830. msgstr "Ime profila"
 831. #: profiledlg.cpp:529
 832. msgid "Please enter a name for the new profile:"
 833. msgstr "Prosim, vnesite ime novega profila:"
 834. #: profiledlg.cpp:537
 835. msgid "This profile does already exist. Please choose another name."
 836. msgstr "Profil že obstaja. Prosim, izberite drugačno ime."
 837. #: profiledlg.cpp:552
 838. msgid "You cannot delete default profiles!"
 839. msgstr "Privzetih profilov ni mogoče izbrisati!"
 840. #: profiledlg.cpp:557
 841. msgid "Do you really want to delete the profile: %1"
 842. msgstr "Zares želite izbrisati profil: %1"
 843. #: undodialog.cpp:33
 844. msgid "Undo Renaming"
 845. msgstr "Razveljavi preimenovanje"
 846. #: undodialog.cpp:39
 847. msgid "Undo script:"
 848. msgstr "Razveljavitveni skript:"
 849. #: undodialog.cpp:51
 850. msgid ""
 851. "<qt>Undo Scripts are normal shell scripts which can also be executed "
 852. "manually from the command line.</qt>"
 853. msgstr ""
 854. "<qt>Razveljavitveni skripti so normalni lupinski ukazi, ki jih lahko "
 855. "poženemo tudi ročno iz ukazne vrstice.</qt>"
 856. #: undodialog.cpp:74
 857. msgid ""
 858. "This script does not seem to be a Krename undo script. Execution of this "
 859. "script can be dangerous. Continue ?"
 860. msgstr ""
 861. "Ta skript ni razveljavitveni skript KRename. Izvajanje tega skripta je lahko "
 862. "nevarno. Nadaljujem?"
 863. #: undodialog.cpp:86
 864. msgid "Unable to start the given undo script!"
 865. msgstr "Nisem uspel zagnati izbranega razveljavitvenega skripta!"
 866. #: undodialog.cpp:118
 867. msgid "Finished successfully"
 868. msgstr "Uspešno zaključeno"
 869. #: dsdirselectdialog.cpp:46
 870. msgid "Add directory names &with filenames"
 871. msgstr "Dodaj imena map z imeni datotek"
 872. #: dsdirselectdialog.cpp:47
 873. msgid "Add subdirectories &recursively"
 874. msgstr "Dodaj mape rekurzivno"
 875. #: dsdirselectdialog.cpp:51
 876. msgid "Add &hidden directories"
 877. msgstr "Dodaj s&krite mape"
 878. #: dsdirselectdialog.cpp:53
 879. msgid "Add directory names only"
 880. msgstr "Dodaj samo imena map"
 881. #: dsdirselectdialog.cpp:56
 882. msgid ""
 883. "Walk recursively through the directory tree and add also the content of all "
 884. "subdirectories to the list of files to rename."
 885. msgstr "Rekurzivno dodaj vsebino podmap celotne drevesne strukture."
 886. #: dsdirselectdialog.cpp:57
 887. msgid ""
 888. "If not checked, KRename will ignore directories starting with a dot during "
 889. "recursive adding."
 890. msgstr ""
 891. "Če ni odkljukano, bo KRename prezrl mape, ki se pričnejo s piko med "
 892. "rekurzivnim dodajanjem."
 893. #: dsdirselectdialog.cpp:58
 894. msgid ""
 895. "Add only the directory names and not the names of the files in the directory "
 896. "to KRename."
 897. msgstr "Dodaj samo imena map in ne tudi imena datotek v mapah v listo."
 898. #: dsdirselectdialog.cpp:59
 899. msgid ""
 900. "This option causes KRename to add also the name of the base directory of the "
 901. "selected files to its list."
 902. msgstr ""
 903. "Ta možnost omogoči, da KRename doda listi tudi ime mape v kateri so izbrane "
 904. "datoteke."
 905. #: permission.cpp:42
 906. msgid "Permissions"
 907. msgstr "Spremeni dovoljenje"
 908. #: permission.cpp:47
 909. msgid "&Permissions"
 910. msgstr "&Dovoljenja"
 911. #: permission.cpp:78
 912. msgid "Access permissions"
 913. msgstr "Dovoljenja dostopa"
 914. #: permission.cpp:84
 915. msgid "Change &Permissions"
 916. msgstr "S&premeni dovoljenja"
 917. #: permission.cpp:86
 918. msgid "Class"
 919. msgstr "Razred"
 920. #: permission.cpp:89
 921. msgid "Read"
 922. msgstr "Branje"
 923. #: permission.cpp:92
 924. msgid "Write"
 925. msgstr "Pisanje"
 926. #: permission.cpp:95
 927. msgid "Exec"
 928. msgstr "Izvajanje"
 929. #: permission.cpp:101
 930. msgid "Special"
 931. msgstr "Posebno"
 932. #: permission.cpp:104
 933. msgid "User"
 934. msgstr "Uporabnik"
 935. #: permission.cpp:107
 936. msgid "Group"
 937. msgstr "Skupina"
 938. #: permission.cpp:110
 939. msgid "Others"
 940. msgstr "Ostalo"
 941. #: permission.cpp:113
 942. msgid "UID"
 943. msgstr "UID"
 944. #: permission.cpp:116
 945. msgid "GID"
 946. msgstr "GID"
 947. #: permission.cpp:119
 948. msgid "Sticky"
 949. msgstr "Lepljiv"
 950. #: permission.cpp:135
 951. msgid "Change &Owner"
 952. msgstr "Spremeni &Lastnika"
 953. #: permission.cpp:137
 954. msgid "Ownership"
 955. msgstr "Lastništvo"
 956. #: permission.cpp:149
 957. msgid "User:"
 958. msgstr "Uporabnik:"
 959. #: permission.cpp:151
 960. msgid "Group:"
 961. msgstr "Skupina:"
 962. #: permission.cpp:248
 963. msgid "Can't chmod %1."
 964. msgstr "Ne morem chmod %1."
 965. #: permission.cpp:252
 966. msgid "Can't chown %1."
 967. msgstr "ne morem chown %1."
 968. #: myinputdialog.cpp:37
 969. msgid "Please input a new filename:"
 970. msgstr "Prosim, vnesite novo ime datoteke:"
 971. #: myinputdialog.cpp:45
 972. msgid "&Revert Changes"
 973. msgstr "Pov&rni spremembe"
 974. #: myinputdialog.cpp:49
 975. msgid "Use &Input Filename"
 976. msgstr "Uporabi vnosno ime datoteke"
 977. #: myinputdialog.cpp:52
 978. msgid "&Ok"
 979. msgstr "&OK"
 980. #: myinputdialog.cpp:75
 981. msgid "Use the filename that is generated by KRename instead of your changes."
 982. msgstr "Uporabi ime datoteke, kot bi jo ustvaril KRename."
 983. #: mydirplugin.cpp:37
 984. msgid "Dir Plugin"
 985. msgstr "Preimenovanje po mapah"
 986. #: mydirplugin.cpp:42
 987. msgid "&Dir Plugin"
 988. msgstr "Pr&eimenovanje po mapah"
 989. #: mydirplugin.cpp:71
 990. msgid "<qt>This plugin sorts files after renaming in subdirectories.</qt>"
 991. msgstr "<qt>Ta vstavek sortira datoteke po preimenovanju v podmape.</qt>"
 992. #: mydirplugin.cpp:83
 993. msgid "Files per directory:"
 994. msgstr "Datotek na mapo:"
 995. #: mydirplugin.cpp:90
 996. msgid "Start index:"
 997. msgstr "Začetni indeks:"
 998. #: mydirplugin.cpp:105
 999. msgid "Output &Directory"
 1000. msgstr "Izhodna &mapa"
 1001. #: wizard.cpp:81
 1002. msgid " - Step %1 of %2"
 1003. msgstr " - Korak %1 od %2"
 1004. #: kmylistbox.cpp:54
 1005. msgid "Please add some files..."
 1006. msgstr "Prosim, dodajte nekaj datotek ..."
 1007. #: dateplugin.cpp:111
 1008. msgid "&System Functions"
 1009. msgstr "&Sistemska opravila"
 1010. #: dateplugin.cpp:116
 1011. msgid "System Functions"
 1012. msgstr "Sistemska opravila"
 1013. #: dateplugin.cpp:134
 1014. msgid "Insert the current date"
 1015. msgstr "Vstavite trenutni datum"
 1016. #: dateplugin.cpp:135
 1017. msgid "Insert the current date using the formatting string yyyy-MM-dd"
 1018. msgstr "Vstavite trenutni datum po predlogi yyyy-MM-dd"
 1019. #: dateplugin.cpp:136
 1020. msgid "Insert the current year"
 1021. msgstr "Vstavite trenutno leto"
 1022. #: dateplugin.cpp:137
 1023. msgid "Insert the current month as number"
 1024. msgstr "Vstavite trenutni mesec kot število"
 1025. #: dateplugin.cpp:138
 1026. msgid "Insert the current day as number"
 1027. msgstr "Vstavite trenutni dan kot število"
 1028. #: dateplugin.cpp:139
 1029. msgid "Insert the current time"
 1030. msgstr "Vstavite trenutni čas"
 1031. #: dateplugin.cpp:140
 1032. msgid "Insert the current hour as number"
 1033. msgstr "Vstavite trenutno uro kot število"
 1034. #: dateplugin.cpp:141
 1035. msgid "Insert the current minute as number"
 1036. msgstr "Vstavite trenutne minute kot število"
 1037. #: dateplugin.cpp:142
 1038. msgid "Insert the current second as number"
 1039. msgstr "Vstavite trenutne sekunde kot število"
 1040. #: dateplugin.cpp:143
 1041. msgid "Insert your username"
 1042. msgstr "Vstavite uporabniško ime"
 1043. #: dateplugin.cpp:144
 1044. msgid "Insert your groupname"
 1045. msgstr "Vstavite ime skupine"
 1046. #: dateplugin.cpp:145
 1047. msgid "Insert the files creation date"
 1048. msgstr "Vstavite datum ustvaritve datotek"
 1049. #: dateplugin.cpp:146
 1050. msgid "Insert the formatted file creation date"
 1051. msgstr "Vstavi oblikovan datum ustvarjanja datoteke"
 1052. #: dateplugin.cpp:147
 1053. msgid "Insert the files modification date"
 1054. msgstr "Vstavite datum spremembe datoteke"
 1055. #: dateplugin.cpp:148
 1056. msgid "Insert the formatted modification date"
 1057. msgstr "Vstavi oblikovan datum spreminjanja datoteke"
 1058. #: dateplugin.cpp:149
 1059. msgid "Insert the date of the last file access"
 1060. msgstr "Vstavite datum zadnjega dostopa do datoteke"
 1061. #: dateplugin.cpp:150
 1062. msgid "Insert the formatted date of the last file access"
 1063. msgstr "Vstavi oblikovan datum zadnjega dostopa do datoteke"
 1064. #: kmylistview.cpp:81
 1065. msgid "&Change Filename Manually"
 1066. msgstr "&Ročno spremeni ime datoteke"
 1067. #: coorddialog.cpp:63
 1068. msgid "&Invert selection"
 1069. msgstr "Obrni &izbor"
 1070. #: coorddialog.cpp:66
 1071. msgid "Please select the text you want to insert:"
 1072. msgstr "Prosim, vnesite besedilo, ki ga želite vstaviti:"
 1073. #: coorddialog.cpp:129
 1074. msgid "Preview: "
 1075. msgstr "Predogled:"
 1076. #: datetime.cpp:44
 1077. msgid "Date & Time"
 1078. msgstr "Spremeni datum in čas"
 1079. #: datetime.cpp:49
 1080. msgid "Date && &Time"
 1081. msgstr "Datum && &Čas"
 1082. #: datetime.cpp:81
 1083. msgid "Change &access date && time"
 1084. msgstr "Spremeni datum && čas zadnjega dostopa"
 1085. #: datetime.cpp:84
 1086. msgid "Change &modification date && time"
 1087. msgstr "Spremeni datum && čas zadnje spremembe"
 1088. #: datetime.cpp:87
 1089. msgid "Time:"
 1090. msgstr "Čas:"
 1091. #: datetime.cpp:90
 1092. msgid "h"
 1093. msgstr "h"
 1094. #: datetime.cpp:94
 1095. msgid "min"
 1096. msgstr "min"
 1097. #: datetime.cpp:98
 1098. msgid "s"
 1099. msgstr "s"
 1100. #: datetime.cpp:102
 1101. msgid "&Get Current Date && Time"
 1102. msgstr "Uporabi trenutni datum && čas"
 1103. #: datetime.cpp:152 datetime.cpp:168 datetime.cpp:171 datetime.cpp:177
 1104. #: datetime.cpp:192 datetime.cpp:207 datetime.cpp:210 datetime.cpp:223
 1105. msgid "Can't change date of file %1."
 1106. msgstr "Ne morem spremeniti datuma datoteke %1."
 1107. #: fileplugin.cpp:140
 1108. msgid "Supported tokens:"
 1109. msgstr "Podprti znaki:"
 1110. #~ msgid ""
 1111. #~ "Number of the first file.<br>The files are always numbered the same way "
 1112. #~ "as they are shown in the result list."
 1113. #~ msgstr ""
 1114. #~ "Številka prve datoteke.<br>Datoteke so vedno oštevilčene kot je prikazano "
 1115. #~ "v listi rezultata preimenovanja."