KRename – powerful batch renamer
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 

11 regels
392 B

<!DOCTYPE KRenameProfile>
<krename>
<version version="3.0.3rc1" />
<settings fileplugins="1" wizard="0" />
<filename extension_start="1" extension_enabled="1" extension="$" filename="$" >
<replace/>
<numbering step="1" start="1" skip="" />
</filename>
<destination undoscript="" mode="2" undo="0" overwrite="0" directory="" />
<files names="1" sorting="0" preview="0" />
</krename>