KRename – powerful batch renamer
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 

12 wiersze
392 B

 1. <!DOCTYPE KRenameProfile>
 2. <krename>
 3. <version version="3.0.3rc1" />
 4. <settings fileplugins="1" wizard="0" />
 5. <filename extension_start="1" extension_enabled="1" extension="$" filename="$" >
 6. <replace/>
 7. <numbering step="1" start="1" skip="" />
 8. </filename>
 9. <destination undoscript="" mode="2" undo="0" overwrite="0" directory="" />
 10. <files names="1" sorting="0" preview="0" />
 11. </krename>