KShowMail – show mails on a POP3 server
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

15 wiersze
550B

 1. #MIN_CONFIG(3)
 2. AM_INIT_AUTOMAKE(kshowmail, 3.3.1)
 3. dnl check for mimelib/mimepp.h and mimelib/datetime.h
 4. AC_MSG_CHECKING(for headers $kde_incdir/mimelib/mimepp.h and $kde_incdir/mimelib/datetime.h)
 5. AC_FIND_FILE("/mimelib/mimepp.h", $kde_incdirs, mimeppdir)
 6. AC_FIND_FILE("/mimelib/datetime.h", $kde_incdirs, datetimedir)
 7. if test $mimeppdir = "NO" || test $datetimedir = "NO"; then
 8. AC_MSG_ERROR(Headers $kde_incdir/mimelib/mimepp.h or $kde_incdir/mimelib/datetime.h not found. Please install tdepim devel package.)
 9. else
 10. AC_MSG_RESULT([found])
 11. fi