KShowMail – show mails on a POP3 server
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
gregory guy 4c357c392d
conversion to the cmake building system
7 miesięcy temu
..
CMakeLists.txt conversion to the cmake building system 7 miesięcy temu
Makefile.am Initial import from kshowmail 3.3.1 sources 6 lat temu
neuepost.wav Initial import from kshowmail 3.3.1 sources 6 lat temu
newmail.wav Initial import from kshowmail 3.3.1 sources 6 lat temu