2 Ревизии (ffbcad84f2d75202fea218e81bb9028b2a35e9c4)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Darrell Anderson 4ddb45128e Branding and code cleanup. преди 6 години
  Slávek Banko 48a589b8c5 Initial import of kshutdown 1.0.4 преди 7 години