KShutdown – graphical shutdown utility
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Gregory Guy 1308547df8
Drop automake build support.
2 miesięcy temu
..
CMakeLists.txt conversion to the cmake building system 1 rok temu
actions.cpp conversion to the cmake building system 1 rok temu
actions.h Branding and code cleanup. 6 lat temu
appobserver.cpp conversion to the cmake building system 1 rok temu
appobserver.h conversion to the cmake building system 1 rok temu
configuration.cpp Initial TQt conversion 6 lat temu
configuration.h Initial TDE conversion 6 lat temu
confirmation.cpp Initial TDE conversion 6 lat temu
confirmation.h Initial TQt conversion 6 lat temu
extras.cpp conversion to the cmake building system 1 rok temu
extras.h conversion to the cmake building system 1 rok temu
kshutdown.desktop Fix ServiceTypes, ExcludeServiceTypes, and DocPath desktop file entries to match XDG specifications 5 lat temu
kshutdown.upd Initial import of kshutdown 1.0.4 6 lat temu
kshutdowniface.h Initial TQt conversion 6 lat temu
kshutdowniface.kidl Initial import of kshutdown 1.0.4 6 lat temu
kshutdowniface_skel.cpp conversion to the cmake building system 1 rok temu
kshutdowniface_stub.cpp Initial TQt conversion 6 lat temu
kshutdowniface_stub.h Initial TQt conversion 6 lat temu
links.cpp conversion to the cmake building system 1 rok temu
links.h conversion to the cmake building system 1 rok temu
mactioneditdialog.cpp conversion to the cmake building system 1 rok temu
mactioneditdialog.h Initial TQt conversion 6 lat temu
main.cpp Better solution for previous commit is used. 1 rok temu
miscutils.cpp conversion to the cmake building system 1 rok temu
miscutils.h conversion to the cmake building system 1 rok temu
mmainwindow.cpp conversion to the cmake building system 1 rok temu
mmainwindow.h conversion to the cmake building system 1 rok temu
mmessagedialog.cpp conversion to the cmake building system 1 rok temu
mmessagedialog.h Initial TQt conversion 6 lat temu
msettingsdialog.cpp conversion to the cmake building system 1 rok temu
msettingsdialog.h Initial TDE conversion 6 lat temu
mstatstab.cpp conversion to the cmake building system 1 rok temu
mstatstab.h Initial TQt conversion 6 lat temu
msystemtray.cpp conversion to the cmake building system 1 rok temu
msystemtray.h Initial TQt conversion 6 lat temu
mtip.cpp conversion to the cmake building system 1 rok temu
mtip.h Initial TQt conversion 6 lat temu
progressbar.cpp conversion to the cmake building system 1 rok temu
progressbar.h conversion to the cmake building system 1 rok temu
systemconfig.cpp conversion to the cmake building system 1 rok temu
systemconfig.h Branding and code cleanup. 6 lat temu