Преглед на файлове

Added common directories

tags/r14.0.0
Timothy Pearson преди 9 години
родител
ревизия
2b60109140
променени са 3 файла, в които са добавени 8 реда и са изтрити 0 реда
 1. +6
  -0
    .gitmodules
 2. +1
  -0
    admin
 3. +1
  -0
    cmake

+ 6
- 0
.gitmodules Целия файл

@@ -0,0 +1,6 @@
[submodule "admin"]
path = admin
url = http://system@scm.trinitydesktop.org/scm/git/tde-common-admin
[submodule "cmake"]
path = cmake
url = http://system@scm.trinitydesktop.org/scm/git/tde-common-cmake

+ 1
- 0
admin

@@ -0,0 +1 @@
Subproject commit cc13423251e36f36970f4e7d1917e57edaae3775

+ 1
- 0
cmake

@@ -0,0 +1 @@
Subproject commit ae53051703d24bd90646652084fabefaa757e4fa

Зареждане…
Отказ
Запис