Преглед на файлове

Added controlled conversions to char* instead of automatic ascii conversions.

The definition of -UTQT_NO_ASCII_CAST is no longer needed.

Signed-off-by: Slávek Banko <slavek.banko@axis.cz>
pull/1/head
Slávek Banko преди 1 година
родител
ревизия
64c09a0ec1
Signed by: Slávek Banko <slavek.banko@axis.cz> GPG Key ID: 608F5293A04BE668
променени са 2 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. +1
    -1
      CMakeLists.txt
  2. +1
    -1
      src/magiclabel.cpp

+ 1
- 1
CMakeLists.txt Целия файл

@@ -56,7 +56,7 @@ include( ConfigureChecks.cmake )

###### global compiler settings

add_definitions( -DHAVE_CONFIG_H -UTQT_NO_ASCII_CAST )
add_definitions( -DHAVE_CONFIG_H )

set( CMAKE_CXX_FLAGS "${CMAKE_CXX_FLAGS} ${TQT_CXX_FLAGS}" )
set( CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS "-Wl,--no-undefined" )

+ 1
- 1
src/magiclabel.cpp Целия файл

@@ -31,7 +31,7 @@ MagicLabel::MagicLabel(TQString s, bool translate)
transform();

if (translate)
mValue = i18n(mValue);
mValue = i18n(mValue.utf8());
}Loading…
Отказ
Запис