Преглед на файлове

Reset submodule main/applications/kstreamripper/cmake to latest HEAD

tags/r14.0.0
Timothy Pearson преди 6 години
родител
ревизия
2d8bdbb463
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      cmake

+ 1
- 1
cmake

@@ -1 +1 @@
Subproject commit f4055629928cc70c5d29f9e8c4386441b7717a16
Subproject commit 38a8a335c362b35f41603024bbf63b0d074b9a41

Зареждане…
Отказ
Запис