Преглед на файлове

Merge desktop file entries from DEB packaging.

Signed-off-by: Slávek Banko <slavek.banko@axis.cz>
pull/2/head
Slávek Banko преди 6 месеца
родител
ревизия
634d498e52
Подписан от: SlavekB GPG ключ ID: 608F5293A04BE668
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 3 реда
  1. +3
    -3
      src/kstreamripper.desktop

+ 3
- 3
src/kstreamripper.desktop Целия файл

@@ -1,11 +1,11 @@
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=KStreamRipper
Name[xx]=xxKStreamRipperxx
GenericName=Stream Ripper
Comment=A streamripper GUI for TDE
Exec=kstreamripper
Icon=kstreamripper
Type=Application
Comment=A streamripper GUI for TDE
Terminal=false
X-DocPath=kstreamripper/index.html
Categories=Qt;TDE;AudioVideo;Audio;Player;
Categories=Qt;TDE;AudioVideo;Audio;Player;Tuner;Recorder;

Зареждане…
Отказ
Запис