Преглед на файлове

Reset submodule main/applications/kstreamripper/cmake to latest HEAD

tags/r14.0.0
Timothy Pearson преди 6 години
родител
ревизия
917ec132a9
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      cmake

+ 1
- 1
cmake

@@ -1 +1 @@
Subproject commit 836cbcaead88584a141c7c715128f5243661953a
Subproject commit 5e4b4371800526bccacadd1bcc478410b59a7a69

Зареждане…
Отказ
Запис