Преглед на файлове

Rename ksocket and kcache

tags/r14.0.0
Timothy Pearson преди 8 години
родител
ревизия
bc61d13d39
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      kstreamripper.kdevses

+ 1
- 1
kstreamripper.kdevses Целия файл

@@ -32,7 +32,7 @@
<executable path="" params="" />
<valgrind path="" params="" />
<calltree path="" params="" />
<kcachegrind path="" />
<tdecachegrind path="" />
</kdevvalgrind>
</pluginList>
</KDevPrjSession>

Зареждане…
Отказ
Запис