7 Комити (master)

Аутор SHA1 Порука Датум
  Michele Calgaro 977a33f90b
qt -> tqt conversion: пре 2 година
  Timothy Pearson ed820a1ea7 Minor updates to INSTALL file пре 5 година
  Timothy Pearson 5855358429 Rename kde-config to tde-config пре 8 година
  Timothy Pearson df182c709e Rename include subdirectory to tde пре 8 година
  Timothy Pearson 11de8ef0ca Rename KDEHOME and KDEDIR пре 8 година
  Timothy Pearson e91a07ec04 Additional renaming of kde to tde пре 8 година
  tpearson 2e77c0b4ce Added kstreamripper пре 9 година