TDE frontend for streamripper
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

kstreamripper.tdevelop 6.1KB


 1. <?xml version = '1.0'?>
 2. <tdevelop>
 3. <general>
 4. <author>Michael Goettsche</author>
 5. <email>mail@tuxipuxi.de</email>
 6. <version>0.1</version>
 7. <projectmanagement>KDevKDEAutoProject</projectmanagement>
 8. <primarylanguage>C++</primarylanguage>
 9. <keywords>
 10. <keyword>C++</keyword>
 11. <keyword>Code</keyword>
 12. <keyword>Qt</keyword>
 13. <keyword>KDE</keyword>
 14. </keywords>
 15. <projectdirectory>.</projectdirectory>
 16. <absoluteprojectpath>false</absoluteprojectpath>
 17. <description></description>
 18. <ignoreparts/>
 19. <secondaryLanguages/>
 20. </general>
 21. <kdevautoproject>
 22. <general>
 23. <activetarget>src/kstreamripper</activetarget>
 24. <useconfiguration>default</useconfiguration>
 25. </general>
 26. <run>
 27. <mainprogram>src/kstreamripper</mainprogram>
 28. <directoryradio>executable</directoryradio>
 29. <customdirectory>/</customdirectory>
 30. <programargs/>
 31. <terminal>false</terminal>
 32. <autocompile>true</autocompile>
 33. <envvars/>
 34. <runarguments>
 35. <kstreamripper></kstreamripper>
 36. </runarguments>
 37. </run>
 38. <configurations>
 39. <optimized>
 40. <builddir>optimized</builddir>
 41. <ccompiler>GccOptions</ccompiler>
 42. <cxxcompiler>GppOptions</cxxcompiler>
 43. <f77compiler>G77Options</f77compiler>
 44. <cxxflags>-O2 -g0</cxxflags>
 45. </optimized>
 46. <debug>
 47. <configargs>--enable-debug=full</configargs>
 48. <builddir>debug</builddir>
 49. <ccompiler>GccOptions</ccompiler>
 50. <cxxcompiler>GppOptions</cxxcompiler>
 51. <f77compiler>G77Options</f77compiler>
 52. <cxxflags>-O0 -g3</cxxflags>
 53. </debug>
 54. <default>
 55. <envvars/>
 56. <configargs>--prefix=/opt/kde --enable-debug=full</configargs>
 57. <builddir></builddir>
 58. <topsourcedir></topsourcedir>
 59. <cppflags></cppflags>
 60. <ldflags></ldflags>
 61. <ccompiler>kdevgccoptions</ccompiler>
 62. <cxxcompiler>kdevgppoptions</cxxcompiler>
 63. <f77compiler>kdevpgf77options</f77compiler>
 64. <ccompilerbinary></ccompilerbinary>
 65. <cxxcompilerbinary></cxxcompilerbinary>
 66. <f77compilerbinary></f77compilerbinary>
 67. <cflags></cflags>
 68. <cxxflags></cxxflags>
 69. <f77flags></f77flags>
 70. </default>
 71. </configurations>
 72. <make>
 73. <envvars>
 74. <envvar value="1" name="WANT_AUTOCONF_2_5" />
 75. <envvar value="1" name="WANT_AUTOMAKE_1_6" />
 76. </envvars>
 77. <abortonerror>false</abortonerror>
 78. <numberofjobs>1</numberofjobs>
 79. <dontact>false</dontact>
 80. <makebin/>
 81. </make>
 82. </kdevautoproject>
 83. <kdevfileview>
 84. <groups>
 85. <group pattern="*.cpp;*.cxx;*.h" name="Sources" />
 86. <group pattern="*.ui" name="User Interface" />
 87. <group pattern="*.png" name="Icons" />
 88. <group pattern="*.po;*.ts" name="Translations" />
 89. <group pattern="*" name="Others" />
 90. <hidenonprojectfiles>false</hidenonprojectfiles>
 91. <hidenonlocation>false</hidenonlocation>
 92. </groups>
 93. <tree>
 94. <hidenonprojectfiles>false</hidenonprojectfiles>
 95. <showvcsfields>false</showvcsfields>
 96. <hidepatterns>*.o,*.lo,CVS</hidepatterns>
 97. </tree>
 98. </kdevfileview>
 99. <kdevdoctreeview>
 100. <ignoretocs>
 101. <toc>gtk</toc>
 102. <toc>gnustep</toc>
 103. <toc>python</toc>
 104. <toc>php</toc>
 105. <toc>perl</toc>
 106. </ignoretocs>
 107. <projectdoc>
 108. <userdocDir>/home/tuxipuxi/Documents/cpp/kde/kstreamripper/html/</userdocDir>
 109. <apidocDir>/home/tuxipuxi/Documents/cpp/kde/kstreamripper/html/</apidocDir>
 110. </projectdoc>
 111. <ignoreqt_xml/>
 112. <ignoredoxygen/>
 113. <ignorekdocs/>
 114. <ignoredevhelp/>
 115. </kdevdoctreeview>
 116. <kdevdebugger>
 117. <general>
 118. <dbgshell>libtool</dbgshell>
 119. <programargs></programargs>
 120. <gdbpath></gdbpath>
 121. <configGdbScript></configGdbScript>
 122. <runShellScript></runShellScript>
 123. <runGdbScript></runGdbScript>
 124. <breakonloadinglibs>true</breakonloadinglibs>
 125. <separatetty>false</separatetty>
 126. <floatingtoolbar>false</floatingtoolbar>
 127. </general>
 128. <display>
 129. <staticmembers>false</staticmembers>
 130. <demanglenames>true</demanglenames>
 131. <outputradix>10</outputradix>
 132. </display>
 133. </kdevdebugger>
 134. <kdevfilecreate>
 135. <filetypes/>
 136. <useglobaltypes>
 137. <type ext="ui" />
 138. <type ext="cpp" />
 139. <type ext="h" />
 140. </useglobaltypes>
 141. </kdevfilecreate>
 142. <cppsupportpart>
 143. <filetemplates>
 144. <interfacesuffix>.h</interfacesuffix>
 145. <implementationsuffix>.cpp</implementationsuffix>
 146. </filetemplates>
 147. </cppsupportpart>
 148. <kdevcppsupport>
 149. <codecompletion>
 150. <includeGlobalFunctions>true</includeGlobalFunctions>
 151. <includeTypes>true</includeTypes>
 152. <includeEnums>true</includeEnums>
 153. <includeTypedefs>false</includeTypedefs>
 154. <automaticCodeCompletion>true</automaticCodeCompletion>
 155. <automaticArgumentsHint>true</automaticArgumentsHint>
 156. <automaticHeaderCompletion>true</automaticHeaderCompletion>
 157. <codeCompletionDelay>250</codeCompletionDelay>
 158. <argumentsHintDelay>400</argumentsHintDelay>
 159. <headerCompletionDelay>250</headerCompletionDelay>
 160. </codecompletion>
 161. <references/>
 162. <creategettersetter>
 163. <prefixGet></prefixGet>
 164. <prefixSet>set</prefixSet>
 165. <prefixVariable>m_,_</prefixVariable>
 166. <parameterName>theValue</parameterName>
 167. <inlineGet>true</inlineGet>
 168. <inlineSet>true</inlineSet>
 169. </creategettersetter>
 170. </kdevcppsupport>
 171. <dist>
 172. <custom>false</custom>
 173. <bzip>false</bzip>
 174. <archname/>
 175. <appname/>
 176. <version>0.1</version>
 177. <release/>
 178. <vendor/>
 179. <licence/>
 180. <summary/>
 181. <group/>
 182. <packager/>
 183. <description/>
 184. <changelog/>
 185. <devpackage>false</devpackage>
 186. <docspackage>false</docspackage>
 187. <appicon>false</appicon>
 188. <arch>0</arch>
 189. <genHTML>false</genHTML>
 190. <useRPM>false</useRPM>
 191. <ftpkde>false</ftpkde>
 192. <appskde>false</appskde>
 193. <url/>
 194. </dist>
 195. <kdevcvs>
 196. <cvsoptions>-f</cvsoptions>
 197. <commitoptions/>
 198. <addoptions/>
 199. <logoptions/>
 200. <updateoptions>-dP</updateoptions>
 201. <removeoptions>-f</removeoptions>
 202. <revertoptions>-C -d -P</revertoptions>
 203. <diffoptions>-u3 -p</diffoptions>
 204. <rshoptions/>
 205. </kdevcvs>
 206. </tdevelop>