TDE frontend for streamripper
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
Slávek Banko 86cbf592b3
Remove cmake submodule since it has now been replaced by cmake-trinity dependency.
1 miesiąc temu
..
CMakeL10n.txt Added translation of .desktop files. 4 miesięcy temu
CMakeLists.txt Drop scons build support. 4 miesięcy temu
addnewstream.ui Remove the tq in front of these incorrectly TQt4-converted methods/data members: 10 lat temu
addnewstreamimpl.cpp Fix FTBFS due to missing automoc 3 lat temu
addnewstreamimpl.h Remove spurious TQ_OBJECT instances 9 lat temu
hi16-app-kstreamripper.png Fix invalid headers in PNG files and optimize for size 5 lat temu
hi32-app-kstreamripper.png Fix invalid headers in PNG files and optimize for size 5 lat temu
kstreamripper.cpp Fix unnecessary automatic ascii conversion. 1 rok temu
kstreamripper.desktop Added translation of .desktop files. 4 miesięcy temu
kstreamripper.h Add Help button to access help handbook. 7 lat temu
kstreamripperbase.ui Add Help button to access help handbook. 7 lat temu
kstreamripperui.rc Added kstreamripper 10 lat temu
main.cpp Add top-left main window icon (hi*-app-kstreamripper.png) 4 miesięcy temu
processcontroller.cpp Fix FTBFS due to missing automoc 3 lat temu
processcontroller.h Remove spurious TQ_OBJECT instances 9 lat temu
processlistviewitem.cpp Fix FTBFS due to missing automoc 3 lat temu
processlistviewitem.h Remove spurious TQ_OBJECT instances 9 lat temu
processlistviewitem_interface.h Added kstreamripper 10 lat temu