TDE frontend for streamripper
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 
 
 
Slávek Banko 634d498e52
Merge desktop file entries from DEB packaging.
6 månader sedan
..
CMakeL10n.txt Add CMakeL10n rules. 1 år sedan
CMakeLists.txt Conversion to the cmake building system. 6 månader sedan
SConscript Fixed FTBFS in OpenSUSE (all versions) and Fedora 28. 2 år sedan
addnewstream.ui Remove the tq in front of these incorrectly TQt4-converted methods/data members: 9 år sedan
addnewstreamimpl.cpp Fix FTBFS due to missing automoc 2 år sedan
addnewstreamimpl.h Remove spurious TQ_OBJECT instances 8 år sedan
hi16-app-kstreamripper.png Fix invalid headers in PNG files and optimize for size 4 år sedan
hi32-app-kstreamripper.png Fix invalid headers in PNG files and optimize for size 4 år sedan
kstreamripper.cpp Fix unnecessary automatic ascii conversion. 6 månader sedan
kstreamripper.desktop Merge desktop file entries from DEB packaging. 6 månader sedan
kstreamripper.h Add Help button to access help handbook. 6 år sedan
kstreamripperbase.ui Add Help button to access help handbook. 6 år sedan
kstreamripperui.rc Added kstreamripper 9 år sedan
main.cpp Rename common header files for consistency with class renaming 7 år sedan
processcontroller.cpp Fix FTBFS due to missing automoc 2 år sedan
processcontroller.h Remove spurious TQ_OBJECT instances 8 år sedan
processlistviewitem.cpp Fix FTBFS due to missing automoc 2 år sedan
processlistviewitem.h Remove spurious TQ_OBJECT instances 8 år sedan
processlistviewitem_interface.h Added kstreamripper 9 år sedan