TDE frontend for streamripper
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
 
 
TDE Gitea 80fd58665c Reset submodule main/applications/kstreamripper/cmake to latest HEAD před 5 dny
admin scons: Replace deprecated Options with Variables. před 1 rokem
cmake @ 0459cbaf3e Reset submodule main/applications/kstreamripper/cmake to latest HEAD před 5 dny
doc Conversion to the cmake building system. před 6 měsíci
po Update translation files před 4 měsíci
src Merge desktop file entries from DEB packaging. před 6 měsíci
.gitmodules Switch all submodules to https. před 9 měsíci
AUTHORS Added kstreamripper před 9 roky
CMakeL10n.txt Add CMakeL10n rules. před 1 rokem
CMakeLists.txt Fix unnecessary automatic ascii conversion. před 6 měsíci
COPYING Added kstreamripper před 9 roky
ChangeLog Added kstreamripper před 9 roky
ConfigureChecks.cmake Conversion to the cmake building system. před 6 měsíci
Doxyfile Additional renaming of kde to tde před 8 roky
INSTALL qt -> tqt conversion: před 2 roky
Makefile Added kstreamripper před 9 roky
README Added kstreamripper před 9 roky
SConstruct Replaced _BSD_SOURCE, _SVID_SOURCE with _DEFAULT_SOURCE. Removed AC_CHECK_GNU_EXTENSIONS. před 1 rokem
config.h.cmake Conversion to the cmake building system. před 6 měsíci
kde.py scons: Replace deprecated Options with Variables. před 1 rokem
kstreamripper.kdevses Rename ksocket and kcache před 8 roky
kstreamripper.tdevelop Finish rename from prior commit před 8 roky
kstreamripper.tdevelop.pcs Finish rename from prior commit před 8 roky
scons-mini.tar.bz2 Added kstreamripper před 9 roky
scons-mini.tar.bz2.cdbs-config_list Added kstreamripper před 9 roky
unpack_local_scons.sh Added kstreamripper před 9 roky

README

see INSTALL