TDE frontend for streamripper
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 
TDE Gitea 80fd58665c Reset submodule main/applications/kstreamripper/cmake to latest HEAD 5 dni temu
admin scons: Replace deprecated Options with Variables. 1 rok temu
cmake @ 0459cbaf3e Reset submodule main/applications/kstreamripper/cmake to latest HEAD 5 dni temu
doc Conversion to the cmake building system. 6 miesięcy temu
po Update translation files 4 miesięcy temu
src Merge desktop file entries from DEB packaging. 6 miesięcy temu
.gitmodules Switch all submodules to https. 9 miesięcy temu
AUTHORS Added kstreamripper 9 lat temu
CMakeL10n.txt Add CMakeL10n rules. 1 rok temu
CMakeLists.txt Fix unnecessary automatic ascii conversion. 6 miesięcy temu
COPYING Added kstreamripper 9 lat temu
ChangeLog Added kstreamripper 9 lat temu
ConfigureChecks.cmake Conversion to the cmake building system. 6 miesięcy temu
Doxyfile Additional renaming of kde to tde 8 lat temu
INSTALL qt -> tqt conversion: 2 lat temu
Makefile Added kstreamripper 9 lat temu
README Added kstreamripper 9 lat temu
SConstruct Replaced _BSD_SOURCE, _SVID_SOURCE with _DEFAULT_SOURCE. Removed AC_CHECK_GNU_EXTENSIONS. 1 rok temu
config.h.cmake Conversion to the cmake building system. 6 miesięcy temu
kde.py scons: Replace deprecated Options with Variables. 1 rok temu
kstreamripper.kdevses Rename ksocket and kcache 8 lat temu
kstreamripper.tdevelop Finish rename from prior commit 8 lat temu
kstreamripper.tdevelop.pcs Finish rename from prior commit 8 lat temu
scons-mini.tar.bz2 Added kstreamripper 9 lat temu
scons-mini.tar.bz2.cdbs-config_list Added kstreamripper 9 lat temu
unpack_local_scons.sh Added kstreamripper 9 lat temu

README

see INSTALL