TDE frontend for streamripper
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 
 
 
TDE Gitea 80fd58665c Reset submodule main/applications/kstreamripper/cmake to latest HEAD 5 dagar sedan
admin scons: Replace deprecated Options with Variables. 1 år sedan
cmake @ 0459cbaf3e Reset submodule main/applications/kstreamripper/cmake to latest HEAD 5 dagar sedan
doc Conversion to the cmake building system. 6 månader sedan
po Update translation files 4 månader sedan
src Merge desktop file entries from DEB packaging. 6 månader sedan
.gitmodules Switch all submodules to https. 9 månader sedan
AUTHORS Added kstreamripper 9 år sedan
CMakeL10n.txt Add CMakeL10n rules. 1 år sedan
CMakeLists.txt Fix unnecessary automatic ascii conversion. 6 månader sedan
COPYING Added kstreamripper 9 år sedan
ChangeLog Added kstreamripper 9 år sedan
ConfigureChecks.cmake Conversion to the cmake building system. 6 månader sedan
Doxyfile Additional renaming of kde to tde 8 år sedan
INSTALL qt -> tqt conversion: 2 år sedan
Makefile Added kstreamripper 9 år sedan
README Added kstreamripper 9 år sedan
SConstruct Replaced _BSD_SOURCE, _SVID_SOURCE with _DEFAULT_SOURCE. Removed AC_CHECK_GNU_EXTENSIONS. 1 år sedan
config.h.cmake Conversion to the cmake building system. 6 månader sedan
kde.py scons: Replace deprecated Options with Variables. 1 år sedan
kstreamripper.kdevses Rename ksocket and kcache 8 år sedan
kstreamripper.tdevelop Finish rename from prior commit 8 år sedan
kstreamripper.tdevelop.pcs Finish rename from prior commit 8 år sedan
scons-mini.tar.bz2 Added kstreamripper 9 år sedan
scons-mini.tar.bz2.cdbs-config_list Added kstreamripper 9 år sedan
unpack_local_scons.sh Added kstreamripper 9 år sedan

README

see INSTALL