TDE frontend for streamripper
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
 
 
TDE Gitea 60e467f0f8 Reset submodule main/applications/kstreamripper/cmake to latest HEAD před 7 měsíci
admin scons: Replace deprecated Options with Variables. před 10 měsíci
cmake @ 8668335711 Reset submodule main/applications/kstreamripper/cmake to latest HEAD před 7 měsíci
doc Fix FTBFS with SCons 3.x před 2 roky
po Update translation template. před 1 rokem
src Removed .lsm files. lsm database is outdated and unmaintained. před 10 měsíci
templates Added kstreamripper před 9 roky
.gitmodules Switch all submodules to https. před 7 měsíci
AUTHORS Added kstreamripper před 9 roky
CMakeL10n.txt Add CMakeL10n rules. před 1 rokem
COPYING Added kstreamripper před 9 roky
ChangeLog Added kstreamripper před 9 roky
Doxyfile Additional renaming of kde to tde před 8 roky
INSTALL qt -> tqt conversion: před 1 rokem
Makefile Added kstreamripper před 9 roky
NEWS Added kstreamripper před 9 roky
README Added kstreamripper před 9 roky
SConstruct Replaced _BSD_SOURCE, _SVID_SOURCE with _DEFAULT_SOURCE. Removed AC_CHECK_GNU_EXTENSIONS. před 1 rokem
TODO Added kstreamripper před 9 roky
kde.py scons: Replace deprecated Options with Variables. před 10 měsíci
kstreamripper.kdevses Rename ksocket and kcache před 8 roky
kstreamripper.tdevelop Finish rename from prior commit před 8 roky
kstreamripper.tdevelop.pcs Finish rename from prior commit před 8 roky
scons-mini.tar.bz2 Added kstreamripper před 9 roky
scons-mini.tar.bz2.cdbs-config_list Added kstreamripper před 9 roky
unpack_local_scons.sh Added kstreamripper před 9 roky

README

see INSTALL