TDE frontend for streamripper
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 
TDE Gitea 60e467f0f8 Reset submodule main/applications/kstreamripper/cmake to latest HEAD 7 miesięcy temu
admin scons: Replace deprecated Options with Variables. 10 miesięcy temu
cmake @ 8668335711 Reset submodule main/applications/kstreamripper/cmake to latest HEAD 7 miesięcy temu
doc Fix FTBFS with SCons 3.x 2 lat temu
po Update translation template. 1 rok temu
src Removed .lsm files. lsm database is outdated and unmaintained. 10 miesięcy temu
templates Added kstreamripper 9 lat temu
.gitmodules Switch all submodules to https. 7 miesięcy temu
AUTHORS Added kstreamripper 9 lat temu
CMakeL10n.txt Add CMakeL10n rules. 1 rok temu
COPYING Added kstreamripper 9 lat temu
ChangeLog Added kstreamripper 9 lat temu
Doxyfile Additional renaming of kde to tde 8 lat temu
INSTALL qt -> tqt conversion: 1 rok temu
Makefile Added kstreamripper 9 lat temu
NEWS Added kstreamripper 9 lat temu
README Added kstreamripper 9 lat temu
SConstruct Replaced _BSD_SOURCE, _SVID_SOURCE with _DEFAULT_SOURCE. Removed AC_CHECK_GNU_EXTENSIONS. 1 rok temu
TODO Added kstreamripper 9 lat temu
kde.py scons: Replace deprecated Options with Variables. 10 miesięcy temu
kstreamripper.kdevses Rename ksocket and kcache 8 lat temu
kstreamripper.tdevelop Finish rename from prior commit 8 lat temu
kstreamripper.tdevelop.pcs Finish rename from prior commit 8 lat temu
scons-mini.tar.bz2 Added kstreamripper 9 lat temu
scons-mini.tar.bz2.cdbs-config_list Added kstreamripper 9 lat temu
unpack_local_scons.sh Added kstreamripper 9 lat temu

README

see INSTALL