TDE frontend for streamripper
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
Michele Calgaro 1f91199b59
Added translation of .desktop files.
2 miesięcy temu
cmake@f0a5bcc760 Reset submodule main/applications/kstreamripper/cmake to latest HEAD 2 miesięcy temu
doc Drop scons build support. 2 miesięcy temu
src Added translation of .desktop files. 2 miesięcy temu
translations Added translation of .desktop files. 2 miesięcy temu
.gitmodules Switch all submodules to https. 1 rok temu
AUTHORS Added kstreamripper 10 lat temu
CMakeL10n.txt Add CMakeL10n rules. 2 lat temu
CMakeLists.txt Copy translations to a new directory layout. 2 miesięcy temu
COPYING Added kstreamripper 10 lat temu
ConfigureChecks.cmake Conversion to the cmake building system. 1 rok temu
Doxyfile Additional renaming of kde to tde 10 lat temu
INSTALL Drop scons build support. 2 miesięcy temu
README Drop scons build support. 2 miesięcy temu
config.h.cmake Conversion to the cmake building system. 1 rok temu
kstreamripper.kdevses Rename ksocket and kcache 9 lat temu
kstreamripper.tdevelop Finish rename from prior commit 10 lat temu
kstreamripper.tdevelop.pcs Finish rename from prior commit 10 lat temu

README


kstreamripper - a TDE frontend for streamripper


KStreamRipper is a small frontend for the streamripper command
line utility (http://streamripper.sourceforge.net).
Streamripper captures internet shoutcast radio streams on your harddisk
and splits them up in mp3 files.
KStreamRipper helps you with managing/ripping your preferred streams.CONTRIBUTING
==============

If you wish to contribute to KStreamRipper (TDE), you might do so:

- TDE Gitea Workspace (TGW) collaboration tool.
https://mirror.git.trinitydesktop.org/gitea

- TDE Weblate Translation Workspace (TWTW) collaboration tool.
https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate