KSystemLog – system log viewer tool
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

2145 lines
52 KiB

# translation of ksystemlog.po to Svenska
# translation of ksystemlog.po to Swedish
# Stefan Asserhäll <stefan.asserhall@comhem.se>, 2005.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ksystemlog\n"
"POT-Creation-Date: 2021-07-07 18:33+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-06-19 22:36+0200\n"
"Last-Translator: Stefan Asserhäll <stefan.asserhall@comhem.se>\n"
"Language-Team: Svenska <sv@li.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11\n"
#. Instead of a literal translation, add your name to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Stefan Asserhäll"
#. Instead of a literal translation, add your email to the end of the list (separated by a comma).
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "stefan.asserhall@comhem.se"
#: acpid/acpidOptions.cpp:52
msgid ""
"<qt><p>These files will be analyzed to display <b>ACPId log</b>. This list "
"also determines the order in which the files are read.</p></qt>"
msgstr ""
"<qt><p>Dessa filer analyseras för att visa <b>ACPId-loggar</b>. Listan avgör "
"också ordningen som filerna läses.</p></qt>"
#: acpid/acpidReader.cpp:40 apache/apacheAccessReader.cpp:39
#: apache/apacheReader.cpp:42 cron/cronReader.cpp:39
#: cups/cupsAccessReader.cpp:39 cups/cupsReader.cpp:43 samba/sambaReader.cpp:40
#: system/systemReader.cpp:38
msgid "Date"
msgstr "Datum"
#: acpid/acpidReader.cpp:41 xorg/xorgReader.cpp:55
msgid "Type"
msgstr "Typ"
#: acpid/acpidReader.cpp:42 apache/apacheReader.cpp:44 cron/cronReader.cpp:43
#: cups/cupsReader.cpp:44 detailDialogBase.ui:38 loggerDialogBase.ui:49
#: samba/sambaReader.cpp:44 system/systemReader.cpp:41 xorg/xorgReader.cpp:56
#, no-c-format
msgid "Message"
msgstr "Meddelande"
#: acpid/acpidReader.cpp:58 acpid/acpidReader.cpp:89 defaultReader.cpp:437
#: globals.cpp:42 itemFactory.cpp:139 itemFactory.cpp:470
msgid "none"
msgstr "ingen"
#: apache/apacheAccessReader.cpp:40 cron/cronReader.cpp:40
#: cups/cupsAccessReader.cpp:40 system/systemReader.cpp:39
msgid "Host Name"
msgstr "Värddatornamn"
#: apache/apacheAccessReader.cpp:41 cups/cupsAccessReader.cpp:41
msgid "Id."
msgstr "Id."
#: apache/apacheAccessReader.cpp:42 cron/cronReader.cpp:42
#: cups/cupsAccessReader.cpp:42 loggerDialog.cpp:84 loggerDialog.cpp:105
msgid "User"
msgstr "Användare"
#: apache/apacheAccessReader.cpp:43 cups/cupsAccessReader.cpp:43
msgid "Response"
msgstr "Svar"
#: apache/apacheAccessReader.cpp:44 cups/cupsAccessReader.cpp:44
msgid "Bytes Sent"
msgstr "Byte skickade"
#: apache/apacheAccessReader.cpp:45
msgid "Agent Identity"
msgstr ""
#: apache/apacheAccessReader.cpp:46 cups/cupsAccessReader.cpp:45
msgid "HTTP Request"
msgstr "HTTP-begäran"
#: apache/apacheAccessReader.cpp:47
msgid "URL"
msgstr ""
#: apache/apacheOptions.cpp:48
#, fuzzy
msgid ""
"<qt><p>These files will be analyzed to display <b>Apache log</b>. This list "
"also determines the order in which the files are read.</p></qt>"
msgstr ""
"<qt><p>Dessa filer analyseras för att visa <b>CUPS-loggar</b>. Listan avgör "
"också ordningen som filerna läses.</p></qt>"
#: apache/apacheOptions.cpp:49
#, fuzzy
msgid ""
"<qt><p>These files will be analyzed to display <b>Apache Access log</b>. "
"This list also determines the order in which the files are read.</p></qt>"
msgstr ""
"<qt><p>Dessa filer analyseras för att visa <b>CUPS-loggar</b>. Listan avgör "
"också ordningen som filerna läses.</p></qt>"
#: apache/apacheReader.cpp:43
msgid "Client"
msgstr ""
#: apache/apacheReader.cpp:148 cups/cupsReader.cpp:99
msgid ""
"New Log Level detected: Please send this log file to the KSystemLog "
"developer to add it."
msgstr ""
"Ny loggnivå detekterad. Skicka loggfilen till utvecklaren av Ksystemlog för "
"att lägga till den."
#: bootauth/bootAuthenticationOptions.cpp:53
msgid "Boot Log File"
msgstr "Startloggfil"
#: bootauth/bootAuthenticationOptions.cpp:58
#, fuzzy
msgid ""
"<qt>Here, you can type or choose the boot log file (example: <i>/var/log/"
"boot.log</i> or <i>/var/log/dmesg</i>).</qt>"
msgstr ""
"<qt>Här kan du skriva in eller välja startloggfil (exempel: <i>/var/log/boot."
"log</i>).</qt>"
#: bootauth/bootAuthenticationOptions.cpp:59
#, fuzzy
msgid ""
"<qt>You can type or choose here the boot log file. This file will be "
"analyzed by KSystemLog when you choose the <b>Boot log</b> menu item. "
"Generally, the name is <i>/var/log/boot.log</i> or <i>/var/log/dmesg</i></qt>"
msgstr ""
"<qt>Här kan du skriva in eller välja startloggfilen. Filen analyseras av "
"Ksystemlog när du väljer menyalternativet <b>Startlogg</b>. Oftast heter den "
"<i>/var/log/boot.log</i></qt>"
#: bootauth/bootAuthenticationOptions.cpp:64
msgid "Authentication Log File"
msgstr "Behörighetsloggfil"
#: bootauth/bootAuthenticationOptions.cpp:69
msgid ""
"<qt>Here, you can type or choose the authentication log file (example: <i>/"
"var/log/auth.log</i>).</qt>"
msgstr ""
"<qt>Här kan du skriva in eller välja behörighetsloggfilen (exempel: <i>/var/"
"log/auth.log</i>).</qt>"
#: bootauth/bootAuthenticationOptions.cpp:70
msgid ""
"<qt>You can type or choose here the authentication log file. This file will "
"be analyzed by KSystemLog when you will choose the <b>Authentication log</b> "
"menu item. Generally, its name is <i>/var/log/auth.log</i></qt>"
msgstr ""
"<qt>Här kan du skriva in eller välja behörighetsloggfilen. Filen analyseras "
"av Ksystemlog när du väljer menyalternativet <b>Behörighetslogg</b>. Oftast "
"heter den <i>/var/log/auth.log</i></qt>"
#: cron/cronOptions.cpp:52
msgid ""
"<qt><p>These files will be analyzed to display <b>Cron Logs</b> (planned "
"tasks logs). This list also determines the order in which the files are read."
"</p></qt>"
msgstr ""
"<qt><p>Dessa filer analyseras för att visa <b>cron-loggar</b> (dvs loggar "
"över planlagda aktiviteter). Listan avgör också ordningen som filerna läses."
"</p></qt>"
#: cron/cronReader.cpp:41 system/systemReader.cpp:40
msgid "Process"
msgstr "Process"
#: cups/cupsOptions.cpp:48
msgid ""
"<qt><p>These files will be analyzed to display <b>Cups log</b>. This list "
"also determines the order in which the files are read.</p></qt>"
msgstr ""
"<qt><p>Dessa filer analyseras för att visa <b>CUPS-loggar</b>. Listan avgör "
"också ordningen som filerna läses.</p></qt>"
#: cups/cupsOptions.cpp:49
msgid ""
"<qt><p>These files will be analyzed to display <b>Cups Web Server log</b>. "
"This list also determines the order in which the files are read.</p></qt>"
msgstr ""
"<qt><p>Dessa filer analyseras för att visa <b>CUPS-webbserverloggar</b>. "
"Listan avgör också ordningen som filerna läses.</p></qt>"
#: cups/cupsReader.cpp:79
msgid "debug 2"
msgstr "felsök 2"
#: daemon/daemonOptions.cpp:52
msgid ""
"<qt><p>These files will be analyzed to display <b>daemons Logs</b>. This "
"list also determine the order in which the files are read.</p></qt>"
msgstr ""
"<qt><p>Dessa filer analyseras för att visa <b>demonloggar</b>. Listan avgör "
"också ordningen som filerna läses.</p></qt>"
#: defaultReader.cpp:93
msgid "Opening file '%1'..."
msgstr "Öppnar filen '%1'..."
#: defaultReader.cpp:123
msgid "No log line in '%1'."
msgstr "Inga loggrader i '%1'."
#: defaultReader.cpp:177
msgid "Log file '%1' loaded successfully."
msgstr "Loggfilen '%1' laddad med lyckat resultat."
#: defaultReader.cpp:271
msgid "Log file '%1' has changed."
msgstr "Loggfilen '%1' har ändrats."
#: detailDialog.cpp:49
msgid "&Next"
msgstr "&Nästa"
#: fileList.cpp:64
msgid "List of files used by this log type"
msgstr "Lista över filer som används av loggtypen"
#: fileList.cpp:65
msgid ""
"<qt>Here is a list of every files that will be read by KSystemLog to display "
"the current log lines.</qt>"
msgstr ""
"<qt>Här är en lista med alla filer som kommer att läsas av Ksystemlog för "
"att visa nuvarande loggrader.</qt>"
#: fileList.cpp:68 fileList.cpp:96
#, fuzzy
msgid "&Add File..."
msgstr "&Lägg till en fil"
#: fileList.cpp:70
msgid "Choose a new file"
msgstr "Välj en ny fil"
#: fileList.cpp:71
msgid "Opens a dialog box to choose a new file to be added to the list."
msgstr ""
"Öppnar en dialogruta för att välja en ny fil som ska läggas till i listan."
#: fileList.cpp:76
msgid "Delete the current file(s)"
msgstr "Tar bort nuvarande fil(er)"
#: fileList.cpp:77
msgid "Deletes the selected files of the list."
msgstr "Tar bort markerade filer i listan."
#: fileList.cpp:79 fileList.cpp:99
msgid "Move &Up"
msgstr "Flytta &upp"
#: fileList.cpp:81
msgid "Move up the current file(s)"
msgstr "Flytta upp nuvarande fil(er)"
#: fileList.cpp:82
msgid ""
"<qt>Moves up the selected files in the list. This option allows the files to "
"be read <b>in first</b> by KSystemLog.</qt>"
msgstr ""
"<qt>Flyttar upp markerade filer i listan. Alternativet låter filerna läsas "
"in <b>först</b> av Ksystemlog.</qt>"
#: fileList.cpp:84 fileList.cpp:100
msgid "Move &Down"
msgstr "Flytta &ner"
#: fileList.cpp:86
msgid "Move down the current file(s)"
msgstr "Flytta ner nuvarande fil(er)"
#: fileList.cpp:87
msgid ""
"<qt>Moves down the selected files in the list. This option allows the files "
"to be read <b>at last</b> by KSystemLog.</qt>"
msgstr ""
"<qt>Flyttar ner markerade filer i listan. Alternativet låter filerna läsas "
"in <b>sist</b> av Ksystemlog.</qt>"
#: fileList.cpp:89 fileList.cpp:102
msgid "Re&move All"
msgstr "T&a bort alla"
#: fileList.cpp:91
msgid "Remove all files"
msgstr "Ta bort alla filer"
#: fileList.cpp:92
msgid "<qt>Remove all files of the list, even if they are not selected.</qt>"
msgstr "<qt>Ta bort alla filer från listan, även om de inte är markerade.</qt>"
#: fileList.cpp:95
#, fuzzy
msgid "File List"
msgstr "Fillista"
#: fileList.cpp:139 specificFileList.cpp:82
#, fuzzy
msgid "All Files (*)"
msgstr "Alla filer (*)"
#: fileList.cpp:139 specificFileList.cpp:82
#, fuzzy
msgid "Log Files (*.log)"
msgstr "Loggfiler (*.log)"
#: fileList.cpp:139 specificFileList.cpp:82
#, fuzzy
msgid "Choose Log File"
msgstr "Välj en loggfil"
#: fileList.cpp:159
msgid "'%1' is not valid."
msgstr "'%1' är inte giltig."
#: fileList.cpp:160 fileList.cpp:167 fileList.cpp:174
msgid "File selection failed"
msgstr "Val av fil misslyckades"
#: fileList.cpp:166
msgid "'%1' is not a local file."
msgstr "'%1' är inte en lokal fil."
#: fileList.cpp:173
msgid "'%1' is a folder."
msgstr "'%1' är en katalog."
#: generalOptions.cpp:49
msgid "Log Lines List"
msgstr "Loggradslista"
#: generalOptions.cpp:50
#, fuzzy
msgid "Maximum lines displayed:"
msgstr "Maximalt antal rader som visas:"
#: generalOptions.cpp:54
msgid ""
"<qt>Choose here the maximum number of log lines displayed in the main view.</"
"qt>"
msgstr "<qt>Välj det maximala antalet loggrader som visas i huvudvyn här.</qt>"
#: generalOptions.cpp:55
msgid ""
"<qt>You can choose here the maximum number of log lines displayed in the "
"main view.</qt>"
msgstr ""
"<qt>Här kan du välja det maximala antalet loggrader som visas i huvudvyn.</"
"qt>"
#: generalOptions.cpp:57
msgid "Delete duplicated log lines (may be slow)"
msgstr "Ta bort duplicerade loggrader (kan vara långsamt)"
#: generalOptions.cpp:60
msgid ""
"<qt>Select this option if you want to delete duplicated log lines <b>(may be "
"slow)</b>.</qt>"
msgstr ""
"<qt>Markera alternativet om du vill ta bort duplicerade loggrader <b>(kan "
"vara långsamt)</b>.</qt>"
#: generalOptions.cpp:61
msgid ""
"<qt>You can select this option if you want to delete duplicated log lines. "
"<b>This option can slow the reading</b>.</qt>"
msgstr ""
"<qt>Du kan markera alternativet om du vill ta bort duplicerade loggrader. "
"<b>Alternativet kan göra läsningen långsammare</b>.</qt>"
#: generalOptions.cpp:66
#, fuzzy
msgid "Maximum Characters to Read per Line"
msgstr "Maximalt antal tecken att läsa per rad"
#: generalOptions.cpp:67
#, fuzzy
msgid "Number of characters:"
msgstr "Antal tecken:"
#: generalOptions.cpp:71
msgid ""
"<qt>Choose here the maximum number of characters to read from each log line."
"</qt>"
msgstr ""
"<qt>Välj det maximala antalet tecken att läsa från varje loggrad här.</qt>"
#: generalOptions.cpp:72
msgid ""
"<qt>You can choose here the maximum number of characters to read from each "
"log line.</qt>"
msgstr ""
"<qt>Här kan du välja det maximala antalet tecken att läsa från varje loggrad."
"</qt>"
#: generalOptions.cpp:77
msgid "Delete process identifier from process name"
msgstr ""
#: generalOptions.cpp:80
msgid "<qt>Delete process identifier from process name.</qt>"
msgstr ""
#: generalOptions.cpp:81
msgid ""
"<qt>You can select this option if you want to delete the process identifier "
"from process name. For example, you will sometimes see in the <b>Process</b> "
"column something like <i>cron<b>[3433]</b></i>. If this option is activated, "
"the annoying bold part will be erased.</qt>"
msgstr ""
#: generalOptions.cpp:83
#, fuzzy
msgid "Colorize log lines"
msgstr "Välj en loggfil"
#: generalOptions.cpp:86
msgid ""
"<qt>This option allows the colorization of log lines, depending on their log "
"level.</qt>"
msgstr ""
#: generalOptions.cpp:87
msgid ""
"<qt>This option allows the colorization of log lines, depending on their log "
"level. For example, an error will be in red, a warning in orange... This "
"will help you to better see problems.</qt>"
msgstr ""
#: globals.cpp:45
msgid "debug"
msgstr "felsök"
#: globals.cpp:48
msgid "information"
msgstr "information"
#: globals.cpp:51
msgid "notice"
msgstr "anmärkning"
#: globals.cpp:54
msgid "warning"
msgstr "varning"
#: globals.cpp:57
msgid "error"
msgstr "fel"
#: globals.cpp:60
msgid "critical"
msgstr "kritiskt fel"
#: globals.cpp:63
msgid "alert"
msgstr "larm"
#: globals.cpp:66
msgid "emergency"
msgstr "nödfall"
#: globals.cpp:97 ksystemlog.cpp:679
msgid "No Log"
msgstr "Ingen logg"
#: globals.cpp:100
#, fuzzy
msgid "File Log"
msgstr "Fillogg"
#: globals.cpp:103 options.cpp:144
msgid "System Log"
msgstr "Systemlogg"
#: globals.cpp:106 options.cpp:173
msgid "Kernel Log"
msgstr "Kärnlogg"
#: globals.cpp:109 options.cpp:254
msgid "X.org Log"
msgstr "X.org-logg"
#: globals.cpp:112 globals.cpp:145
msgid "Samba Log"
msgstr "Samba-logg"
#: globals.cpp:115
#, fuzzy
msgid "Boot Log"
msgstr "Startlogg"
#: globals.cpp:118
#, fuzzy
msgid "Authentication Log"
msgstr "Behörighetslogg"
#: globals.cpp:121 options.cpp:200
#, fuzzy
msgid "Planned Tasks Cron Log"
msgstr "Logg över &planlagda aktiviteter"
#: globals.cpp:124
#, fuzzy
msgid "Daemon Log"
msgstr "Demonlogg"
#: globals.cpp:127 options.cpp:283
msgid "ACPI Log"
msgstr "ACPI-logg"
#: globals.cpp:130 options.cpp:312
#, fuzzy
msgid "CUPS Log"
msgstr "ACPI-logg"
#: globals.cpp:133
#, fuzzy
msgid "CUPS Access Log"
msgstr "CUPS-åtkomstlogg"
#: globals.cpp:136 options.cpp:340
msgid "Apache Log"
msgstr ""
#: globals.cpp:139
#, fuzzy
msgid "Apache Access Log"
msgstr "CUPS-åtkomstlogg"
#: globals.cpp:142 options.cpp:369
msgid "Mail Log"
msgstr ""
#: itemFactory.cpp:93
msgid "Today"
msgstr "Idag"
#: itemFactory.cpp:98
msgid "Yesterday"
msgstr "Igår"
#: itemFactory.cpp:110
msgid "%1, %2h"
msgstr "%1, %2 t"
#: itemFactory.cpp:274 itemFactory.cpp:277 itemFactory.cpp:281
#: itemFactory.cpp:284 itemFactory.cpp:292
msgid "<div align='center'><b>Group:</b> %1</div>"
msgstr "<div align='center'><b>Grupp:</b> %1</div>"
#: itemFactory.cpp:280
msgid "%1, %2 hour"
msgstr "%1, %2 timme"
#: itemFactory.cpp:290
msgid "<div align='center'><b>Group:</b> none</div>"
msgstr "<div align='center'><b>Grupp:</b> ingen</div>"
#: itemFactory.cpp:305 itemFactory.cpp:324 itemFactory.cpp:342
#: itemFactory.cpp:356 itemFactory.cpp:371 itemFactory.cpp:392
#: itemFactory.cpp:408 itemFactory.cpp:431 itemFactory.cpp:453
msgid "Date:"
msgstr "Datum:"
#: itemFactory.cpp:306 itemFactory.cpp:325 itemFactory.cpp:373
#: itemFactory.cpp:410
msgid "Hostname:"
msgstr "Värddatornamn:"
#: itemFactory.cpp:307 itemFactory.cpp:326
msgid "Process:"
msgstr "Process:"
#: itemFactory.cpp:308
msgid "User:"
msgstr "Användare:"
#: itemFactory.cpp:309 itemFactory.cpp:327 itemFactory.cpp:343
#: itemFactory.cpp:357 itemFactory.cpp:372 itemFactory.cpp:393
#: itemFactory.cpp:409 itemFactory.cpp:432 itemFactory.cpp:454
msgid "Level:"
msgstr "Nivå:"
#: itemFactory.cpp:310 itemFactory.cpp:328 itemFactory.cpp:455
#: itemFactory.cpp:474
#, fuzzy
msgid "Original file:"
msgstr "Originalfil:"
#: itemFactory.cpp:344 itemFactory.cpp:470 itemFactory.cpp:472
msgid "Type:"
msgstr "Typ:"
#: itemFactory.cpp:374 itemFactory.cpp:411
msgid "Identification:"
msgstr "Identifikation:"
#: itemFactory.cpp:375 itemFactory.cpp:412
msgid "Username:"
msgstr "Användarnamn:"
#: itemFactory.cpp:376 itemFactory.cpp:413
msgid "HTTP Response:"
msgstr "HTTP-svar:"
#: itemFactory.cpp:377 itemFactory.cpp:414
msgid "Bytes Sent:"
msgstr "Byte skickade"
#: itemFactory.cpp:394
msgid "Client:"
msgstr ""
#: itemFactory.cpp:415
msgid "Agent Identity:"
msgstr ""
#: itemFactory.cpp:416
#, fuzzy
msgid "HTTP Request:"
msgstr "HTTP-begäran"
#: itemFactory.cpp:433
#, fuzzy
msgid "Source File:"
msgstr "Loggfil"
#: itemFactory.cpp:434
msgid "Function:"
msgstr ""
#: itemFactory.cpp:435
#, fuzzy
msgid "Line:"
msgstr "Rad"
#: kernel/kernelOptions.cpp:52
msgid ""
"<qt><p>These files will be analyzed to display <b>Kernel logs</b>. This list "
"also determines the order in which the files are read.</p></qt>"
msgstr ""
"<qt><p>Dessa filer analyseras för att visa <b>kärnloggar</b>. Listan avgör "
"också ordningen som filerna läses.</p></qt>"
#: ksystemlog.cpp:159 ksystemlog.cpp:335
msgid "Create a new tab"
msgstr "Skapa en ny flik"
#: ksystemlog.cpp:160 ksystemlog.cpp:336
msgid "Creates a new tab which can display another log."
msgstr "Skapar en ny flik som kan visa en annan logg."
#: ksystemlog.cpp:165 ksystemlog.cpp:339
msgid "Close the current tab"
msgstr "Stäng aktuell flik"
#: ksystemlog.cpp:166 ksystemlog.cpp:340
msgid "Closes the current tab."
msgstr "Stänger den aktuella fliken"
#: ksystemlog.cpp:276
msgid "Open a file in KSystemLog"
msgstr "Öppna en fil i Ksystemlog"
#: ksystemlog.cpp:277
msgid "Opens a file in KSystemLog and displays its content in the current tab."
msgstr "Öppnar en fil i Ksystemlog och visar dess innehåll i aktuell flik."
#: ksystemlog.cpp:285
msgid "Save the selection to a file"
msgstr "Spara markeringen i en fil"
#: ksystemlog.cpp:286
msgid ""
"Saves the selection to a file. This action is useful if you want to create "
"an attachment or a backup of a particular log."
msgstr ""
"Sparar markeringen i en fil. Åtgärden är användbar om du vill skapa en "
"bilaga eller säkerhetskopia av en viss logg."
#: ksystemlog.cpp:290
msgid "Quit KSystemLog"
msgstr "Avsluta Ksystemlog"
#: ksystemlog.cpp:291
msgid "Quits KSystemLog."
msgstr "Avslutar Ksystemlog."
#: ksystemlog.cpp:294
msgid "Copy the selection to the clipboard"
msgstr "Kopiera markeringen till klippbordet"
#: ksystemlog.cpp:295
msgid ""
"Copies the selection to the clipboard. This action is useful if you want to "
"paste the selection in a chat or an email."
msgstr ""
"Kopierar markeringen till klippbordet. Åtgärden är användbar om du vill "
"klippa in markeringen i ett chattfönster eller brev."
#: ksystemlog.cpp:298
msgid "Ex&pand All"
msgstr ""
#: ksystemlog.cpp:299
msgid "Expand all categories"
msgstr ""
#: ksystemlog.cpp:300
msgid ""
"<qt>This action opens all main categories. This is enabled only if an option "
"has been selected in the <b>Group By</b> menu.</qt>"
msgstr ""
#: ksystemlog.cpp:303
msgid "Col&lapse All"
msgstr ""
#: ksystemlog.cpp:304
msgid "Collapse all categories"
msgstr ""
#: ksystemlog.cpp:305
msgid ""
"<qt>This action closes all main categories. This is enabled only if an "
"option has been selected in the <b>Group By</b> menu.</qt>"
msgstr ""
#: ksystemlog.cpp:308
#, fuzzy
msgid "&Email Selection..."
msgstr "&E-posta markeringen"
#: ksystemlog.cpp:309
msgid "Send the selection by mail"
msgstr "Skicka markeringen med e-post"
#: ksystemlog.cpp:310
msgid ""
"Sends the selection by mail. Simply select the important lines and click on "
"this menu entry to send the selection to a friend or a mailing list."
msgstr ""
"Skickar markeringen med e-post. Markera helt enkelt de viktiga raderna och "
"klicka på menyalternativet för att skicka markeringen till en vän eller e-"
"postlista."
#: ksystemlog.cpp:313
#, fuzzy
msgid "&Send Message..."
msgstr "Meddelande"
#: ksystemlog.cpp:314
msgid "Send a message to the log system"
msgstr ""
#: ksystemlog.cpp:315
msgid ""
"This action will open a dialog which lets you send a message to the log "
"system."
msgstr ""
#: ksystemlog.cpp:318
msgid "Select all lines of the current log"
msgstr "Markerar alla rader i aktuell logg"
#: ksystemlog.cpp:319
msgid ""
"Selects all lines of the current log. This action is useful if you want, for "
"example, to save all the content of the current log in a file."
msgstr ""
"Markerar alla rader i aktuell logg. Åtgärden är användbar om du till exempel "
"vill spara hela innehållet i aktuell logg i en fil."
#: ksystemlog.cpp:325
msgid "Show &Filter Bar"
msgstr "Visa &filterrad"
#: ksystemlog.cpp:334
#, fuzzy
msgid "&New Tab"
msgstr "&Ny flik"
#: ksystemlog.cpp:338
#, fuzzy
msgid "&Close Tab"
msgstr "Stän&g flik"
#: ksystemlog.cpp:342
#, fuzzy
msgid "&Duplicate Tab"
msgstr "&Duplicera flik"
#: ksystemlog.cpp:343
msgid "Duplicate the current tab"
msgstr "Duplicerar aktuell flik"
#: ksystemlog.cpp:344
msgid "Duplicates the current tab."
msgstr "Duplicerar aktuell flik."
#: ksystemlog.cpp:346
#, fuzzy
msgid "Move Tab &Left"
msgstr "Flytta flik åt &vänster"
#: ksystemlog.cpp:347
msgid "Move the current tab to the left"
msgstr "Flytta aktuell flik åt vänster"
#: ksystemlog.cpp:348
msgid "Moves the current tab to the left."
msgstr "Flyttar aktuell flik åt vänster."
#: ksystemlog.cpp:350
#, fuzzy
msgid "Move Tab &Right"
msgstr "Flytta flik åt &höger"
#: ksystemlog.cpp:351
msgid "Move the current tab to the right"
msgstr "Flytta aktuell flik åt höger"
#: ksystemlog.cpp:352
msgid "Moves the current tab to the right."
msgstr "Flyttar aktuell flik åt höger."
#: ksystemlog.cpp:356
msgid "Reload the current log"
msgstr "Laddar aktuell logg igen"
#: ksystemlog.cpp:357
msgid ""
"Reloads the current log, if you want to be sure that the view is correctly "
"updated."
msgstr ""
"Laddar aktuell logg igen, om du vill vara säker på att visningen är riktigt "
"uppdaterad."
#: ksystemlog.cpp:359
msgid "Resu&me Parsing"
msgstr "Åter&uppta tolkning"
#: ksystemlog.cpp:360
msgid "Resume the watching of the current log"
msgstr "Återupptar bevakningen av aktuell logg"
#: ksystemlog.cpp:361
msgid ""
"Resumes the watching of the current log. This action is only available when "
"the user has already paused the reading."
msgstr ""
"Återupptar bevakningen av aktuell logg. Åtgärden är bara tillgänglig när "
"användaren gjort paus i läsningen."
#: ksystemlog.cpp:364
msgid "S&top Parsing"
msgstr "Stoppa &tolkning"
#: ksystemlog.cpp:365
msgid "Pause the watching of the current log"
msgstr "Gör paus i bevakningen av aktuell logg"
#: ksystemlog.cpp:366
msgid ""
"Pauses the watching of the current log. This action is particularly useful "
"when the system is writing too many lines to log files, causing KSystemLog "
"to reload too frequently."
msgstr ""
"Gör paus i bevakningen av aktuell logg. Åtgärden är särskilt användbar när "
"systemet skriver för många rader i loggfiler, vilket gör att Ksystemlog "
"laddar om för ofta."
#: ksystemlog.cpp:368
msgid "&Details"
msgstr "&Detaljinformation"
#: ksystemlog.cpp:369
msgid "Display details on the currently selected line"
msgstr "Visar detaljinformation om aktuell markerad rad"
#: ksystemlog.cpp:370
msgid ""
"Displays a dialog box which contains details on the currently selected line. "
"You are able to navigate through the logs from this dialog box with the "
"<b>Previous</b> / <b>Next</b> buttons."
msgstr ""
"Visar en dialogruta som innehåller detaljer om raden som för närvarande är "
"markerad. Du kan flytta dig igenom loggen från dialogrutan med knapparna "
"<b>Föregående</b> och <b>Nästa</b>."
#: ksystemlog.cpp:373
msgid "&Enable Detailed Tooltips"
msgstr "Aktiv&era detaljerade verktygstips"
#: ksystemlog.cpp:374
msgid "Disable/Enable the tooltips on the current view"
msgstr "Inaktivera eller aktivera verktygstips för aktuell vy"
#: ksystemlog.cpp:375
msgid ""
"Disables/Enables the tooltips displayed when the cursor hovers a log line."
msgstr ""
"Inaktivera eller aktivera verktygstips som visas när markören hålls stilla "
"över en loggrad."
#: ksystemlog.cpp:380
msgid "&Display New Lines"
msgstr "&Visa nya rader"
#: ksystemlog.cpp:381
msgid "Display or not new lines if the log changes"
msgstr "Visar, eller visar inte, nya rader om loggen ändras"
#: ksystemlog.cpp:382
msgid ""
"Displays or not the new lines if the log changes. This option is useful when "
"you want to see an old log lines and that KSystemLog often refreshes the "
"current view."
msgstr ""
"Visar, eller visar inte, nya rader om loggen ändras. Alternativet är "
"användbart när du vill se en gammal loggrad och Ksystemlog ofta uppdaterar "
"aktuell vy."
#: ksystemlog.cpp:409
#, fuzzy
msgid "S&ystem Log"
msgstr "Systemlogg"
#: ksystemlog.cpp:410
msgid "Display the system log."
msgstr "Visar systemloggen."
#: ksystemlog.cpp:411
msgid ""
"Displays the system log in the current tab. This log is generally used by "
"non-specialized processes (like \"sudo\" or \"fsck\" commands)"
msgstr ""
"Visar systemloggen under aktuell flik. Loggen används i allmänhet av "
"processer som inte är specialiserade (som kommandona \"sudo\" eller \"fsck"
"\")."
#: ksystemlog.cpp:417
#, fuzzy
msgid "&Kernel Log"
msgstr "Kärnlogg"
#: ksystemlog.cpp:418
msgid "Display the kernel log."
msgstr "Visar kärnloggen."
#: ksystemlog.cpp:419
msgid ""
"<qt>Displays the kernel log in the current tab. This log is only useful for "
"users who want to know why the Kernel does not detect their hardware or what "
"is the cause of the last <i>kernel panic/oops</i>.</qt>"
msgstr ""
"<qt>Visar kärnloggen under aktuell flik. Den här loggen är bara användbar "
"för användare som vill veta varför kärnan inte detekterar deras hårdvara "
"eller vad som är orsaken till senaste <i>panic</i> eller <i>oops</i> från "
"kärnan.</qt>"
#: ksystemlog.cpp:425
#, fuzzy
msgid "&Boot Log"
msgstr "&Startlogg"
#: ksystemlog.cpp:426
msgid "Display the boot log."
msgstr "Visar startloggen."
#: ksystemlog.cpp:427
msgid ""
"<qt>Displays the boot log in the current tab. This log is useful if you want "
"to verify if all startup services have been correctly started.</qt>"
msgstr ""
"<qt>Visar startloggen under aktuell flik. Den här loggen är användbar om du "
"vill kontrollera om alla tjänster har startats som de ska.</qt>"
#: ksystemlog.cpp:433
#, fuzzy
msgid "A&uthentication Log"
msgstr "&Behörighetslogg"
#: ksystemlog.cpp:434
msgid "Display the authentication log."
msgstr "Visar behörighetsloggen."
#: ksystemlog.cpp:435
msgid ""
"<qt>Displays the authentication log in the current tab. This log displays "
"all log in made by each user of the system, and can help you to know if "
"someone tried to crack your system.</qt>"
msgstr ""
"<qt>Visar behörighetsloggen under aktuell flik. Den här loggen visar alla "
"inloggningar som gjorts av varje användare av systemet, och kan hjälpa dig "
"att veta om någon försökte bryta sig in i systemet.</qt>"
#: ksystemlog.cpp:441
#, fuzzy
msgid "&Daemons Log"
msgstr "Demonlogg"
#: ksystemlog.cpp:442
msgid "Display the daemons log."
msgstr "Visar demonloggen."
#: ksystemlog.cpp:443
msgid ""
"<qt>Displays the daemons log in the current tab. The daemons are all "
"processes launched in the background of the system. See this log if you want "
"to know what it occurs in the background of your system.</qt>"
msgstr ""
"<qt>Visar demonloggen under aktuell flik. Demoner är alla processer som "
"startas i bakgrunden av systemet. Titta i den här loggen om du vill veta vad "
"som händer i systemets bakgrund.</qt>"
#: ksystemlog.cpp:449
#, fuzzy
msgid "&Planned Tasks Cron Log"
msgstr "Logg över &planlagda aktiviteter"
#: ksystemlog.cpp:450
msgid "Display the planned tasks log (or Cron log)."
msgstr "Visa loggen över planlagda aktiviteter (Cron-loggen)"
#: ksystemlog.cpp:451
msgid ""
"<qt>Displays the planned tasks log in the current tab. Cron process is a "
"program in charged of launching planned tasks on your system, like security "
"checks, or auto-restarting of some services. Use this menu to see the last-"
"launched processes.</qt>"
msgstr ""
"<qt>Visar loggen över planlagda aktiviteter under aktuell flik. Cron-"
"processen är ett program som är ansvarigt för att starta planlagda "
"aktiviteter i systemet, som säkerhetskontroller, eller automatisk omstart av "
"vissa tjänster. Använd menyn för att se processerna som senast startades.</"
"qt>"
#: ksystemlog.cpp:457
#, fuzzy
msgid "&X.org Log"
msgstr "X.org-logg"
#: ksystemlog.cpp:458
msgid "Display the X.org log."
msgstr "Visar X.org-loggen."
#: ksystemlog.cpp:459
msgid ""
"<qt>Displays the X.org log in the current tab. X.org is the service which "
"displays on screen your desktop and manage your graphical hardware. See this "
"log if you want to know why you do not have 3D accelerations or why your "
"input device is not recognized.</qt>"
msgstr ""
"<qt>Visar X.org-loggen under aktuell flik. X-org är tjänsten som visar "
"skrivbordet på skärmen och hanterar grafikhårdvaran. Titta i den här loggen "
"om du vill veta varför du inte har 3D-acceleration eller varför en "
"inmatningsenhet inte känns igen.</qt>"
#: ksystemlog.cpp:465
#, fuzzy
msgid "&ACPI Log"
msgstr "ACPI-logg"
#: ksystemlog.cpp:466
msgid "Display the ACPI log."
msgstr "Visar ACPI-loggen."
#: ksystemlog.cpp:467
msgid ""
"<qt>Displays the ACPI log in the current tab. ACPI is used to manage the "
"hardware components of your computer, like notebook batteries, reset "
"buttons...</qt>"
msgstr ""
"<qt>Visar ACPI-loggen under aktuell flik. ACPI är tjänsten som används för "
"att hantera hårdvarukomponenter i datorn, som batteriet i bärbara datorer, "
"återställningsknapper ...<qt>"
#: ksystemlog.cpp:473
#, fuzzy
msgid "&Cups Log"
msgstr "CUPS-logg"
#: ksystemlog.cpp:474
msgid "Display the Cups log."
msgstr "Visar CUPS-loggen."
#: ksystemlog.cpp:475
#, fuzzy
msgid ""
"<qt>Displays the CUPS log in the current tab. CUPS is the program which "
"manage printing on your computer.</qt>"
msgstr ""
"<qt>Visar CUPS-loggen under aktuell flik. CUPS är programmet som hanterar "
"utskrift på datorn.<qt>"
#: ksystemlog.cpp:481
#, fuzzy
msgid "&Cups Web Log"
msgstr "&CUPS-webblogg"
#: ksystemlog.cpp:482
#, fuzzy
msgid "Display the CUPS Web Server Access log."
msgstr "Visar CUPS webbserveråtkomstlogg."
#: ksystemlog.cpp:483
#, fuzzy
msgid ""
"<qt>Displays the CUPS Web Server Access log in the current tab. CUPS is the "
"program which manage printing on your computer. This log saves all requests "
"performed to the CUPS embedded web server (default: <i>http://localhost:631</"
"i>).</qt>"
msgstr ""
"<qt>Visar CUPS-webbåtkomstlogg under aktuell flik. CUPS är programmet som "
"hanterar utskrift på datorn. Loggen sparar varje begäran som görs till CUPS "
"inbäddade webbserver (normalt <i>http://localhost:631</i>).<qt>"
#: ksystemlog.cpp:490
#, fuzzy
msgid "&Apache log"
msgstr "&Demonlogg"
#: ksystemlog.cpp:491
#, fuzzy
msgid "Display the Apache log."
msgstr "Visar ACPI-loggen."
#: ksystemlog.cpp:492
#, fuzzy
msgid ""
"<qt>Displays the Apache log in the current tab. Apache is the main used Web "
"server in the world.</qt>"
msgstr ""
"<qt>Visar CUPS-loggen under aktuell flik. CUPS är programmet som hanterar "
"utskrift på datorn.<qt>"
#: ksystemlog.cpp:498
#, fuzzy
msgid "&Apache Web log"
msgstr "&CUPS-webblogg"
#: ksystemlog.cpp:499
#, fuzzy
msgid "Display the Apache Access log."
msgstr "Visar CUPS webbserveråtkomstlogg."
#: ksystemlog.cpp:500
#, fuzzy
msgid ""
"<qt>Displays the Apache Access log in the current tab. CUPS is the program "
"which manage printing on your computer. This log saves all requests "
"performed by the Apache web server.</qt>"
msgstr ""
"<qt>Visar CUPS-webbåtkomstlogg under aktuell flik. CUPS är programmet som "
"hanterar utskrift på datorn. Loggen sparar varje begäran som görs till CUPS "
"inbäddade webbserver (normalt <i>http://localhost:631</i>).<qt>"
#: ksystemlog.cpp:506
msgid "&Mail Log"
msgstr ""
#: ksystemlog.cpp:507
#, fuzzy
msgid "Display the Mail log."
msgstr "Visar kärnloggen."
#: ksystemlog.cpp:508
#, fuzzy
msgid ""
"<qt>Displays the mail log in the current tab. Mail is the most known and "
"used mail server in the Linux world.</qt>"
msgstr ""
"<qt>Visar CUPS-loggen under aktuell flik. CUPS är programmet som hanterar "
"utskrift på datorn.<qt>"
#: ksystemlog.cpp:514
#, fuzzy
msgid "&Samba Log"
msgstr "Samba-logg"
#: ksystemlog.cpp:515
#, fuzzy
msgid "Display the Samba log."
msgstr "Visar startloggen."
#: ksystemlog.cpp:516
#, fuzzy
msgid ""
"<qt>Displays the Samba log in the current tab. Samba is the file sharing "
"server which interacts with Microsoft Windows network.</qt>"
msgstr ""
"<qt>Visar CUPS-loggen under aktuell flik. CUPS är programmet som hanterar "
"utskrift på datorn.<qt>"
#: ksystemlog.cpp:869
#, c-format
msgid ""
"_n: 1 log line.\n"
"%n log lines."
msgstr ""
"1 loggrad.\n"
"%n loggrader."
#: ksystemlog.cpp:873
#, c-format
msgid "Last updated: %1."
msgstr "Senaste uppdatering: %1."
#: ksystemlog.cpp:972
msgid "Open Location"
msgstr "Öppna plats"
#: ksystemlog.cpp:985
msgid "Malformed URL. Unable to open this file."
msgstr "Felaktig webbadress. Kunde inte öppna filen."
#: ksystemlog.cpp:986
msgid "Unable to open this file."
msgstr "Kunde inte öppna filen."
#: ksystemlog.cpp:1320
msgid "Group By"
msgstr "Gruppera enligt"
#: ksystemlog.cpp:1325
msgid "None"
msgstr "ingen"
#: ksystemlog.cpp:1329
msgid "Log Level"
msgstr "Loggnivå"
#: ksystemlog.cpp:1331
msgid "Day"
msgstr "Dag"
#: ksystemlog.cpp:1333
msgid "Hour"
msgstr "Timme"
#: ksystemlog.cpp:1335
msgid "Log File"
msgstr "Loggfil"
#: loadingDialog.cpp:26
msgid "Loading Progress"
msgstr "Laddningsförlopp"
#: loadingDialog.cpp:111
#, fuzzy
msgid "<qt>Loading <b>%1</b> [<b>%2</b>/%3 file] (<b>%4</b>/%5)...</qt>"
msgstr "<qt>Laddar <b>%1</b> (<b>%2</b>/%3)...</qt>"
#: loadingDialog.cpp:113
#, fuzzy
msgid "<qt>Reloading <b>%1</b> [<b>%2</b>/%3 file] (<b>%4</b>/%5)...</qt>"
msgstr "<qt>Laddar om <b>%1</b> (<b>%2</b>/%3)...</qt>"
#: loadingDialog.cpp:118
#, fuzzy
msgid "<qt>Loading <b>%1</b> [<b>%2</b>/%3 file]...</qt>"
msgstr "<qt>Laddar <b>%1</b> (<b>%2</b>/%3)...</qt>"
#: loadingDialog.cpp:120
#, fuzzy
msgid "<qt>Reloading <b>%1</b> [<b>%2</b>/%3 file]...</qt>"
msgstr "<qt>Laddar om <b>%1</b> (<b>%2</b>/%3)...</qt>"
#: loadingDialog.cpp:129
msgid "<qt>Loading <b>%1</b> (<b>%2</b>/%3)...</qt>"
msgstr "<qt>Laddar <b>%1</b> (<b>%2</b>/%3)...</qt>"
#: loadingDialog.cpp:131
msgid "<qt>Reloading <b>%1</b> (<b>%2</b>/%3)...</qt>"
msgstr "<qt>Laddar om <b>%1</b> (<b>%2</b>/%3)...</qt>"
#: loadingDialog.cpp:136
msgid "<qt>Loading <b>%1</b>...</qt>"
msgstr "<qt>Laddar <b>%1</b>...</qt>"
#: loadingDialog.cpp:138
msgid "<qt>Reloading <b>%1</b>...</qt>"
msgstr "<qt>Laddar om <b>%1</b>...</qt>"
#: logLineFilter.cpp:54
msgid "Filter here..."
msgstr ""
#: logManager.cpp:138
msgid "Loading log..."
msgstr "Laddar logg..."
#: logManager.cpp:155
msgid "Log successfully loaded."
msgstr "Loggen laddades med lyckat resultat."
#: logManager.cpp:244
msgid "%1 (%2)"
msgstr "%1 (%2)"
#: logManager.cpp:284
msgid "No items selected. Please select items to be able to save them."
msgstr "Inga objekt markerade. Markera objekt för att kunna spara dem."
#: logManager.cpp:314
msgid ""
"_n: 1 log line saved to '%1'.\n"
"%n log lines saved to '%1'."
msgstr ""
"1 loggrad sparad i '%1'.\n"
"%n loggrader sparade i '%1'."
#: logManager.cpp:317
msgid "Unable to save file '%1': Permission Denied."
msgstr "Kunde inte spara filen '%1'. Rättigheter saknas."
#: logManager.cpp:318
msgid "Unable to save file."
msgstr "Kunde inte spara filen."
#: logManager.cpp:448
msgid "Here are my logs:\n"
msgstr "Här är mina loggar:\n"
#: logManager.cpp:450 logManager.cpp:467
msgid "---------------------------------------\n"
msgstr "---------------------------------------\n"
#: logManager.cpp:471
msgid ""
"You have selected too many lines. Please only select important log lines."
msgstr "Du har markerat för många rader. Välj bara viktiga loggrader."
#: logManager.cpp:471
msgid "Too Many Lines Selected"
msgstr "För många rader markerade"
#: logManager.cpp:485
msgid "Log Lines of my problem"
msgstr "Loggrader med mitt problem"
#: logManager.cpp:520