Domyślna gałąź

master

a480a5048e · Translated using Weblate (German) · Zaktualizowano 1 godzinę temu

Gałęzie

r14.0.x

4bd0892e89 · Reset submodule main/applications/kvirc/cmake to latest HEAD · Zaktualizowano 1 dzień temu

104
73
v3.5.13-sru

3d8fdfeb1e · Reset submodule main/applications/kvirc/cmake to latest HEAD · Zaktualizowano 1 dzień temu

221
50