Преглед на файлове

Fix invalid headers in PNG files and optimize for size

pull/1/head
Timothy Pearson преди 3 години
родител
ревизия
72db948aa6
променени са 100 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 0 реда
 1. Двоични данни
    data/deftheme/silverirc/pixmapInputBackground.png
 2. Двоични данни
    data/deftheme/silverirc/pixmapIrcViewBackground.png
 3. Двоични данни
    data/deftheme/silverirc/pixmapUserListViewBackground.png
 4. Двоични данни
    data/helppics/helplogoleft.png
 5. Двоични данни
    data/helppics/helplogoright.png
 6. Двоични данни
    data/icons/128x128/kva.png
 7. Двоични данни
    data/icons/128x128/kvc.png
 8. Двоични данни
    data/icons/128x128/kvirc.png
 9. Двоични данни
    data/icons/128x128/kvs.png
 10. Двоични данни
    data/icons/128x128/kvt.png
 11. Двоични данни
    data/icons/16x16/kva.png
 12. Двоични данни
    data/icons/16x16/kvc.png
 13. Двоични данни
    data/icons/16x16/kvirc.png
 14. Двоични данни
    data/icons/16x16/kvs.png
 15. Двоични данни
    data/icons/16x16/kvt.png
 16. Двоични данни
    data/icons/32x32/kva.png
 17. Двоични данни
    data/icons/32x32/kvc.png
 18. Двоични данни
    data/icons/32x32/kvirc.png
 19. Двоични данни
    data/icons/32x32/kvs.png
 20. Двоични данни
    data/icons/32x32/kvt.png
 21. Двоични данни
    data/icons/48x48/kva.png
 22. Двоични данни
    data/icons/48x48/kvc.png
 23. Двоични данни
    data/icons/48x48/kvirc.png
 24. Двоични данни
    data/icons/48x48/kvs.png
 25. Двоични данни
    data/icons/48x48/kvt.png
 26. Двоични данни
    data/icons/64x64/kvirc.png
 27. Двоични данни
    data/icons/64x64/kvs.png
 28. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_accept.png
 29. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_action.png
 30. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_addons.png
 31. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_afraid.png
 32. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_alert.png
 33. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_alias.png
 34. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_aliashighlighted.png
 35. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_angry.png
 36. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_applet.png
 37. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_autotilewindows.png
 38. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_avatar.png
 39. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_away.png
 40. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_ban.png
 41. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_banexcept.png
 42. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_banunexcept.png
 43. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_biggrin.png
 44. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_biggrineyes.png
 45. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_biggringlasses.png
 46. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_binarytext.png
 47. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_blacksquare.png
 48. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_bluesquare.png
 49. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_bomb.png
 50. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_bookmarks.png
 51. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_broadcastnotice.png
 52. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_broadcastprivmsg.png
 53. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_bug.png
 54. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_cafe.png
 55. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_canvas.png
 56. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_caption.png
 57. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_cascadewindows.png
 58. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_chanadmin.png
 59. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_chanadminaway.png
 60. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_chanmode.png
 61. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_chanmodehide.png
 62. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_channel.png
 63. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_channelnotice.png
 64. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_channelnoticecrypted.png
 65. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_chanowner.png
 66. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_chanowneraway.png
 67. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_chanprivmsg.png
 68. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_chanprivmsgcrypted.png
 69. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_chanserv.png
 70. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_chanunadmin.png
 71. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_chanunowner.png
 72. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_classictaskbar.png
 73. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_close.png
 74. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_colors.png
 75. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_console.png
 76. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_copy.png
 77. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_cry.png
 78. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_ctcpreply.png
 79. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_ctcpreplyunknown.png
 80. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_ctcprequestflood.png
 81. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_ctcprequestignored.png
 82. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_ctcprequestreplied.png
 83. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_ctcprequestunknown.png
 84. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_cut.png
 85. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_cyansquare.png
 86. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_dccchatmsg.png
 87. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_dccchatmsgcrypted.png
 88. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_dccerror.png
 89. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_dccmsg.png
 90. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_dccrequest.png
 91. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_dccvoice.png
 92. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_deadchannel.png
 93. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_deadquery.png
 94. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_default.png
 95. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_deleteitem.png
 96. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_demoralized.png
 97. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_deop.png
 98. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_deuserop.png
 99. Двоични данни
    data/pics/coresmall/kcs_devoice.png
 100. 0
  0
    data/pics/coresmall/kcs_discard.png

Двоични данни
data/deftheme/silverirc/pixmapInputBackground.png Целия файл


Двоични данни
data/deftheme/silverirc/pixmapIrcViewBackground.png Целия файл


Двоични данни
data/deftheme/silverirc/pixmapUserListViewBackground.png Целия файл


Двоични данни
data/helppics/helplogoleft.png Целия файл


Двоични данни
data/helppics/helplogoright.png Целия файл


Двоични данни
data/icons/128x128/kva.png Целия файл


Двоични данни
data/icons/128x128/kvc.png Целия файл


Двоични данни
data/icons/128x128/kvirc.png Целия файл


Двоични данни
data/icons/128x128/kvs.png Целия файл


Двоични данни
data/icons/128x128/kvt.png Целия файл


Двоични данни
data/icons/16x16/kva.png Целия файл


Двоични данни
data/icons/16x16/kvc.png Целия файл


Двоични данни
data/icons/16x16/kvirc.png Целия файл


Двоични данни
data/icons/16x16/kvs.png Целия файл


Двоични данни
data/icons/16x16/kvt.png Целия файл


Двоични данни
data/icons/32x32/kva.png Целия файл


Двоични данни
data/icons/32x32/kvc.png Целия файл


Двоични данни
data/icons/32x32/kvirc.png Целия файл


Двоични данни
data/icons/32x32/kvs.png Целия файл


Двоични данни
data/icons/32x32/kvt.png Целия файл


Двоични данни
data/icons/48x48/kva.png Целия файл


Двоични данни
data/icons/48x48/kvc.png Целия файл


Двоични данни
data/icons/48x48/kvirc.png Целия файл


Двоични данни
data/icons/48x48/kvs.png Целия файл


Двоични данни
data/icons/48x48/kvt.png Целия файл


Двоични данни
data/icons/64x64/kvirc.png Целия файл


Двоични данни
data/icons/64x64/kvs.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_accept.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_action.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_addons.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_afraid.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_alert.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_alias.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_aliashighlighted.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_angry.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_applet.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_autotilewindows.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_avatar.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_away.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_ban.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_banexcept.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_banunexcept.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_biggrin.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_biggrineyes.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_biggringlasses.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_binarytext.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_blacksquare.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_bluesquare.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_bomb.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_bookmarks.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_broadcastnotice.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_broadcastprivmsg.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_bug.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_cafe.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_canvas.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_caption.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_cascadewindows.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_chanadmin.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_chanadminaway.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_chanmode.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_chanmodehide.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_channel.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_channelnotice.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_channelnoticecrypted.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_chanowner.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_chanowneraway.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_chanprivmsg.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_chanprivmsgcrypted.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_chanserv.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_chanunadmin.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_chanunowner.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_classictaskbar.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_close.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_colors.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_console.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_copy.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_cry.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_ctcpreply.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_ctcpreplyunknown.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_ctcprequestflood.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_ctcprequestignored.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_ctcprequestreplied.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_ctcprequestunknown.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_cut.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_cyansquare.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_dccchatmsg.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_dccchatmsgcrypted.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_dccerror.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_dccmsg.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_dccrequest.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_dccvoice.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_deadchannel.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_deadquery.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_default.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_deleteitem.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_demoralized.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_deop.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_deuserop.png Целия файл


Двоични данни
data/pics/coresmall/kcs_devoice.png Целия файл


+ 0
- 0
data/pics/coresmall/kcs_discard.png Целия файл


Някои файлове не бяха показани, защото твърде много файлове са промени

Loading…
Отказ
Запис