MLT library
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 

61 wiersze
1.6 KiB

SUBDIRS = src/framework \
src/inigo \
src/valerie \
src/miracle \
src/humperdink \
src/albino \
src/modules \
profiles
all clean:
list='$(SUBDIRS)'; \
for subdir in $$list; do \
$(MAKE) -s -C $$subdir depend || exit 1; \
$(MAKE) -C $$subdir $@ || exit 1; \
done
distclean:
rm mlt-config packages.dat; \
list='$(SUBDIRS)'; \
for subdir in $$list; do \
$(MAKE) -C $$subdir $@ || exit 1; \
done; \
rm config.mak;
dist-clean: distclean
include config.mak
install:
install -d "$(DESTDIR)$(prefix)/bin"
install -d "$(DESTDIR)$(prefix)/include"
install -d "$(DESTDIR)$(libdir)"
install -d "$(DESTDIR)$(libdir)/pkgconfig"
install -d "$(DESTDIR)$(prefix)/lib/mlt/modules"
install -d "$(DESTDIR)$(prefix)/share/mlt/modules"
install -c -m 755 mlt-config "$(DESTDIR)$(bindir)"
install -c -m 644 *.pc "$(DESTDIR)$(libdir)/pkgconfig"
install -m 644 packages.dat "$(DESTDIR)$(prefix)/share/mlt/"
list='$(SUBDIRS)'; \
for subdir in $$list; do \
$(MAKE) DESTDIR=$(DESTDIR) -C $$subdir $@ || exit 1; \
done; \
# if test -z "$(DESTDIR)"; then \
# /sbin/ldconfig || true; \
# fi
uninstall:
rm -f "$(DESTDIR)$(bindir)"/mlt-config
rm -f "$(DESTDIR)$(libdir)/pkgconfig/mlt-*.pc"
list='$(SUBDIRS)'; \
for subdir in $$list; do \
$(MAKE) DESTDIR=$(DESTDIR) -C $$subdir $@ || exit 1; \
done
rm -rf "$(DESTDIR)$(prefix)/include/mlt"
rm -rf "$(DESTDIR)$(prefix)/share/mlt"
dist:
[ -d "mlt-$(version)" ] && rm -rf "mlt-$(version)" || echo
svn export . "mlt-$(version)"
svn log > "mlt-$(version)/ChangeLog"
tar -cvzf "mlt-$(version).tar.gz" "mlt-$(version)"