MLT library
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
 
 
 

107 satır
2.0 KiB

 1. #!/bin/bash
 2. function show_consumers( )
 3. {
 4. awk -F '\t' '{ printf( "%d. %s\n", ++ i, $1 ); }' < consumers.ini
 5. }
 6. function get_consumer( )
 7. {
 8. option=$1
 9. [ "$option" != "" ] && [ $option -gt 0 ] && sed 's/\t\+/\t/g' < consumers.ini | cut -f 2 | head -n $option | tail -n -1
 10. }
 11. function show_menu( )
 12. {
 13. sed 's/\t\+/\t/g' < demo.ini |
 14. awk -F '\t' '{ printf( "%2d. %-30.30s", ++ i, $2 ); if ( i % 2 == 0 ) printf( "\n" ); } END { if ( i % 2 == 1 ) printf( "\n" ); }'
 15. }
 16. function check_dependencies( )
 17. {
 18. option=$1
 19. if [ $option -gt 0 ]
 20. then
 21. deps=`sed 's/\t\+/\t/g' < demo.ini | cut -f 3 | head -n $option | tail -n -1`
 22. if [ "$deps" != "" ]
 23. then
 24. echo "$deps" |
 25. tr ',' '\n' |
 26. while read dep
 27. do
 28. ls $dep > /dev/null 2>&1
 29. val=$?
 30. [ $val != 0 ] && echo Failed to find $dep >&2 && echo $val
 31. done
 32. fi
 33. echo 0
 34. fi
 35. }
 36. function get_demo( )
 37. {
 38. option=$1
 39. if [ $option -gt 0 ]
 40. then
 41. cut -f 1 demo.ini | head -n $option | tail -n -1
 42. fi
 43. }
 44. while [ 1 ]
 45. do
 46. echo Select Consumer
 47. echo
 48. show_consumers
 49. echo
 50. echo 0. Exit
 51. echo
 52. echo -n "Option: "
 53. read option
 54. echo
 55. [ "$option" == "0" ] && break
 56. export MLT_CONSUMER=`get_consumer $option`
 57. while [ "$option" != "0" -a "$MLT_CONSUMER" != "" ]
 58. do
 59. echo Choose Demo
 60. echo
 61. show_menu
 62. echo
 63. echo -n "Option: "
 64. read option
 65. echo
 66. [ "$option" == "" ] && break
 67. demo=`get_demo $option`
 68. usable=`check_dependencies $option`
 69. if [ "$usable" = "0" -a "$demo" != "" ]
 70. then
 71. if [ "$MLT_CONSUMER" == "westley:" ]
 72. then export WESTLEY_CONSUMER="westley:$demo.westley"
 73. bash $demo -consumer $WESTLEY_CONSUMER
 74. inigo +$demo.txt out=100 $demo.westley $demo.westley -filter watermark:watermark1.png composite.fill=1 composite.geometry=85%,5%:10%x10%
 75. elif [ "$MLT_CONSUMER" == "westley" ]
 76. then bash $demo -consumer $MLT_CONSUMER | less
 77. else bash $demo -consumer $MLT_CONSUMER
 78. fi
 79. elif [ "$usable" != "" ]
 80. then
 81. echo
 82. echo Unable to locate suitable files for the demo - please provide them.
 83. read pause
 84. fi
 85. stty sane
 86. done
 87. done