MLT library
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 
 

7 regels
294 B

inigo clip1.dv \
meta.attr.location=1 meta.attr.location.markup="Location" \
meta.attr.exclusive=1 meta.attr.exclusive.markup="Exclusive" \
meta.attr.special=1 meta.attr.special.markup="Special" \
meta.attr.super=1 meta.attr.super.0="Line 1" meta.attr.super.1="Line 2" \
-filter data_show \
$*