MLT library
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 

7 wiersze
272 B

inigo \
clip2.dv in=100 out=174 -blank 99 clip3.dv in=100 \
-track \
-blank 49 clip3.mpeg in=100 out=249 \
-transition luma:luma1.pgm softness=0.5 in=50 out=74 a_track=0 b_track=1 \
-transition luma:luma1.pgm softness=0.2 in=175 out=199 a_track=0 b_track=1 reverse=1 \
$*