MLT library
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

8 wiersze
272B

  1. inigo \
  2. clip2.dv in=100 out=174 -blank 99 clip3.dv in=100 \
  3. -track \
  4. -blank 49 clip3.mpeg in=100 out=249 \
  5. -transition luma:luma1.pgm softness=0.5 in=50 out=74 a_track=0 b_track=1 \
  6. -transition luma:luma1.pgm softness=0.2 in=175 out=199 a_track=0 b_track=1 reverse=1 \
  7. $*