MLT library
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 
 

5 regels
71 B

inigo \
*.dv \
-filter gamma:1.5 \
-filter volume normalise=-20db \
$*