SIP4 python bindings for TQt
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Timothy Pearson 7522746090 Fix retquire 8 lat temu
..
LICENSE.GPL Fix retquire 8 lat temu
fetchtr.cpp Initial TQt conversion 8 lat temu
main.cpp Initial TQt conversion 8 lat temu
merge.cpp Initial TQt conversion 8 lat temu
metatranslator.cpp Initial TQt conversion 8 lat temu
metatranslator.h Initial TQt conversion 8 lat temu
numberh.cpp Initial TQt conversion 8 lat temu
proparser.cpp Initial TQt conversion 8 lat temu
proparser.h Initial TQt conversion 8 lat temu
pylupdate-prof.sbf Initial TQt conversion 8 lat temu
pylupdate.pro.in Initial TQt conversion 8 lat temu
pylupdate.sbf Initial TQt conversion 8 lat temu
sametexth.cpp Initial TQt conversion 8 lat temu