SIP4 python bindings for TQt
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 

145 regels
3.9 KiB

#!/usr/bin/env python
# TQt tutorial 10.
import sys
from python_tqt.qt import *
class LCDRange(TQVBox):
def __init__(self,parent=None,name=None):
TQVBox.__init__(self,parent,name)
lcd = TQLCDNumber(2,self,'lcd')
self.slider = TQSlider(TQt.Horizontal,self,'slider')
self.slider.setRange(0,99)
self.slider.setValue(0)
self.connect(self.slider,SIGNAL('valueChanged(int)'),lcd,SLOT('display(int)'))
self.connect(self.slider,SIGNAL('valueChanged(int)'),self,PYSIGNAL('valueChanged(int)'))
self.setFocusProxy(self.slider)
def value(self):
return self.slider.value()
def setValue(self,value):
self.slider.setValue(value)
def setRange(self,minVal,maxVal):
if minVal < 0 or maxVal > 99 or minVal > maxVal:
raise ValueError, 'LCDRange.setRange(): invalid range'
self.slider.setRange(minVal,maxVal)
class CannonField(TQWidget):
def __init__(self,parent=None,name=None):
TQWidget.__init__(self,parent,name)
self.ang = 45
self.f = 0
self.setPalette(TQPalette(TQColor(250,250,200)))
def angle(self):
return self.ang
def setAngle(self,degrees):
if degrees < 5:
degrees = 5
if degrees > 70:
degrees = 70
if self.ang == degrees:
return
self.ang = degrees
self.repaint(self.cannonRect(),0)
self.emit(PYSIGNAL('angleChanged(int)'),(self.ang,))
def force(self):
return self.f
def setForce(self,newton):
if newton < 0:
newton = 0
if self.f == newton:
return
self.f = newton
self.emit(PYSIGNAL('forceChanged(int)'),(self.f,))
def paintEvent(self,ev):
if not ev.rect().intersects(self.cannonRect()):
return
cr = self.cannonRect()
pix = TQPixmap(cr.size())
pix.fill(self,cr.topLeft())
p = TQPainter(pix)
p.setBrush(TQt.blue)
p.setPen(TQt.NoPen)
p.translate(0,pix.height() - 1)
p.drawPie(TQRect(-35,-35,70,70),0,90 * 16)
p.rotate(-self.ang)
p.drawRect(TQRect(33,-4,15,8))
p.end()
p.begin(self)
p.drawPixmap(cr.topLeft(),pix)
def cannonRect(self):
r = TQRect(0,0,50,50)
r.moveBottomLeft(self.rect().bottomLeft())
return r
def sizePolicy(self):
return TQSizePolicy(TQSizePolicy.Expanding,TQSizePolicy.Expanding)
class MyWidget(TQWidget):
def __init__(self,parent=None,name=None):
TQWidget.__init__(self,parent,name)
quit = TQPushButton('&Quit',self,'quit')
quit.setFont(TQFont('Times',18,TQFont.Bold))
self.connect(quit,SIGNAL('clicked()'),tqApp,SLOT('quit()'))
self.angle = LCDRange(self,'angle')
self.angle.setRange(5,70)
self.force = LCDRange(self,'force')
self.force.setRange(10,50)
self.cannonField = CannonField(self,'cannonField')
self.connect(self.angle,PYSIGNAL('valueChanged(int)'),self.cannonField.setAngle)
self.connect(self.cannonField,PYSIGNAL('angleChanged(int)'),self.angle.setValue)
self.connect(self.force,PYSIGNAL('valueChanged(int)'),self.cannonField.setForce)
self.connect(self.cannonField,PYSIGNAL('forceChanged(int)'),self.force.setValue)
grid = TQGridLayout(self,2,2,10)
grid.addWidget(quit,0,0)
grid.addWidget(self.cannonField,1,1)
grid.setColStretch(1,10)
leftBox = TQVBoxLayout()
grid.addLayout(leftBox,1,0)
leftBox.addWidget(self.angle)
leftBox.addWidget(self.force)
self.angle.setValue(60)
self.force.setValue(25)
self.angle.setFocus()
TQApplication.setColorSpec(TQApplication.CustomColor)
a = TQApplication(sys.argv)
w = MyWidget()
w.setGeometry(100,100,500,355)
a.setMainWidget(w)
w.show()
a.exec_loop()