SIP4 python bindings for TQt
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 

20 wiersze
332 B

#!/usr/bin/env python
# TQt tutorial 3.
import sys
from python_tqt.qt import *
a = TQApplication(sys.argv)
box = TQVBox()
box.resize(200,120)
quit = TQPushButton("Quit",box)
quit.setFont(TQFont("Times",18,TQFont.Bold))
TQObject.connect(quit,SIGNAL("clicked()"),a,SLOT("quit()"))
a.setMainWidget(box)
box.show()
a.exec_loop()