SIP4 python bindings for TQt
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

21 wiersze
332B

 1. #!/usr/bin/env python
 2. # TQt tutorial 3.
 3. import sys
 4. from python_tqt.qt import *
 5. a = TQApplication(sys.argv)
 6. box = TQVBox()
 7. box.resize(200,120)
 8. quit = TQPushButton("Quit",box)
 9. quit.setFont(TQFont("Times",18,TQFont.Bold))
 10. TQObject.connect(quit,SIGNAL("clicked()"),a,SLOT("quit()"))
 11. a.setMainWidget(box)
 12. box.show()
 13. a.exec_loop()