Rosegarden – music editor and MIDI/audio sequencer
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

6 wiersze
208 B

  1. [submodule "admin"]
  2. path = admin
  3. url = https://system@scm.trinitydesktop.org/scm/git/tde-common-admin
  4. [submodule "cmake"]
  5. path = cmake
  6. url = https://system@scm.trinitydesktop.org/scm/git/tde-common-cmake