SmartCard login and LUKS decrypt
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

6 wiersze
33B

  1. #!/bin/bash
  2. cd src/
  3. make
  4. cd ..