Преглед на файлове

Update version number to R14.1.0

Signed-off-by: Michele Calgaro <michele.calgaro@yahoo.it>
pull/1/head
Michele Calgaro преди 4 години
родител
ревизия
1982b5815b
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      smb4k.lsm

+ 1
- 1
smb4k.lsm Целия файл

@@ -1,6 +1,6 @@
Begin4
Title: Smb4K
Version: R14.0.0
Version: R14.1.0
Entered-date: 2010-05-10
Description: An advanced network neighborhood browser
Keywords: TDE Qt Samba network browser

Loading…
Отказ
Запис