Преглед на файлове

Update version number to R14.1.0

Signed-off-by: Michele Calgaro <michele.calgaro@yahoo.it>
master
Michele Calgaro преди 3 години
родител
ревизия
1982b5815b
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
 1. 1
  1
    smb4k.lsm

+ 1
- 1
smb4k.lsm Целия файл

@@ -1,6 +1,6 @@
1 1
 Begin4
2 2
 Title:     Smb4K
3
-Version:    R14.0.0
3
+Version:    R14.1.0
4 4
 Entered-date:  2010-05-10
5 5
 Description:  An advanced network neighborhood browser
6 6
 Keywords:    TDE Qt Samba network browser

Loading…
Отказ
Запис