Преглед на файлове

Add CMakeL10n rules.

Create translation template.

Signed-off-by: Slávek Banko <slavek.banko@axis.cz>
pull/1/head
Slávek Banko преди 2 години
родител
ревизия
9fb5aa2802
Подписан от: SlavekB GPG ключ ID: 608F5293A04BE668
променени са 2 файла, в които са добавени 3867 реда и са изтрити 0 реда
  1. +23
    -0
      CMakeL10n.txt
  2. +3844
    -0
      po/smb4k.pot

+ 23
- 0
CMakeL10n.txt Целия файл

@ -0,0 +1,23 @@
#################################################
#
# (C) 2019 Slávek Banko
# slavek.banko (AT) axis.cz
#
# Improvements and feedback are welcome
#
# This file is released under GPL >= 2
#
#################################################
cmake_minimum_required( VERSION 2.8 )
##### include our cmake modules #################
set( CMAKE_MODULE_PATH "${CMAKE_SOURCE_DIR}/cmake/modules" )
include( TDEL10n )
##### create translation templates ##############
tde_l10n_create_template( "smb4k" )

+ 3844
- 0
po/smb4k.pot
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


Зареждане…
Отказ
Запис