Преглед на файлове

Add automake support for --enable-gcc-hidden-visibility.

tags/r14.0.0
Darrell Anderson преди 8 години
родител
ревизия
db14603503
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 0 реда
  1. +2
    -0
      configure.in.in

+ 2
- 0
configure.in.in Целия файл

@@ -1,6 +1,8 @@
#MIN_CONFIG(3.3.0)
#AM_KDE_MIN_VERSION(3.3.0)

KDE_ENABLE_HIDDEN_VISIBILITY

AM_INIT_AUTOMAKE(smb4k,0.9.4)
Зареждане…
Отказ
Запис