Преглед на файлове

Reset submodule main/applications/smb4k/cmake to latest HEAD

master
TDE Gitea преди 3 месеца
родител
ревизия
eac406c67e
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      cmake

+ 1
- 1
cmake

@@ -1 +1 @@
1
-Subproject commit 0a407527790db5dbf573ffba5dbac45048489c0a
1
+Subproject commit 74654feb3bd49ba97c57e83ba2dd23c7c3d83c05

Loading…
Отказ
Запис