Преглед на файлове

Reset submodule main/applications/smb4k/cmake to latest HEAD

pull/1/head
TDE Gitea преди 8 месеца
родител
ревизия
fc26344323
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      cmake

+ 1
- 1
cmake

@@ -1 +1 @@
Subproject commit 6f9d42cd992ded747ffdc1cf407460e5136491fc
Subproject commit 5c096137117e69dfcb8cd5a0c4432ffa93d4cbc9

Loading…
Отказ
Запис