3 Ревизии (master)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Timothy Pearson 07d1a6f299 Rename KWallet to TDEWallet преди 7 години
  Timothy Pearson 6900bcc35b Rename kde-config to tde-config преди 8 години
  tpearson 854bf52eeb Added old KDE3 version of SMB4K преди 10 години