3 Revize (master)

Autor SHA1 Zpráva Datum
  Timothy Pearson 07d1a6f299 Rename KWallet to TDEWallet před 7 roky
  Timothy Pearson 6900bcc35b Rename kde-config to tde-config před 8 roky
  tpearson 854bf52eeb Added old KDE3 version of SMB4K před 10 roky