3 Incheckningar (d2924c3a5d9f252e34c930627fa56a9cd985ecac)

Upphovsman SHA1 Meddelande Datum
  Timothy Pearson 07d1a6f299 Rename KWallet to TDEWallet 7 år sedan
  Timothy Pearson 6900bcc35b Rename kde-config to tde-config 8 år sedan
  tpearson 854bf52eeb Added old KDE3 version of SMB4K 10 år sedan