Smb4K – Samba (SMB) share advanced browser
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

37 wiersze
988B

 1. #MIN_CONFIG(3.3.0)
 2. #AM_KDE_MIN_VERSION(3.3.0)
 3. KDE_ENABLE_HIDDEN_VISIBILITY
 4. AM_INIT_AUTOMAKE(smb4k,0.9.4)
 5. dnl=========================================================================dnl
 6. dnl Konqueror plugin dnl
 7. dnl=========================================================================dnl
 8. AC_ARG_WITH(
 9. [konqplugin],
 10. [AS_HELP_STRING([--with-konqplugin=ARG],
 11. [build with Konqueror plugin (default ARG=yes)])],
 12. [],
 13. [with_konqplugin=yes])
 14. if test x$with_konqplugin = xyes; then
 15. KDE_CHECK_HEADER(
 16. [konqsidebarplugin.h],
 17. [AC_DEFINE(HAVE_KONQPLUGIN,1,
 18. [define if the Konqueror plugin is compiled])],
 19. [AC_MSG_ERROR([
 20. ***
 21. *** Cannot build Konqueror plugin. Install the development files for KDE base
 22. *** or pass the '--with-konqplugin=no' option to the configure script.
 23. ***])],
 24. []
 25. )
 26. else
 27. DO_NOT_COMPILE="$DO_NOT_COMPILE plugin"
 28. fi
 29. AM_CONDITIONAL([compile_konqplugin], [test x$with_konqplugin = xyes])