Преглед на файлове

Add CMakeL10n rules.

Create translation template.

Signed-off-by: Slávek Banko <slavek.banko@axis.cz>
Slávek Banko преди 3 месеца
родител
ревизия
b353e04d69
Signed by: Slávek Banko <slavek.banko@axis.cz> GPG Key ID: 608F5293A04BE668
променени са 3 файла, в които са добавени 1611 реда и са изтрити 0 реда
 1. 23
  0
    CMakeL10n.txt
 2. 1585
  0
    po/soundkonverter.pot
 3. 3
  0
    src/CMakeL10n.txt

+ 23
- 0
CMakeL10n.txt Целия файл

@@ -0,0 +1,23 @@
1
+#################################################
2
+#
3
+# (C) 2019 Slávek Banko
4
+# slavek.banko (AT) axis.cz
5
+#
6
+# Improvements and feedback are welcome
7
+#
8
+# This file is released under GPL >= 2
9
+#
10
+#################################################
11
+
12
+cmake_minimum_required( VERSION 2.8 )
13
+
14
+
15
+##### include our cmake modules #################
16
+
17
+set( CMAKE_MODULE_PATH "${CMAKE_SOURCE_DIR}/cmake/modules" )
18
+include( TDEL10n )
19
+
20
+
21
+##### create translation templates ##############
22
+
23
+tde_l10n_auto_add_subdirectories( )

+ 1585
- 0
po/soundkonverter.pot
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


+ 3
- 0
src/CMakeL10n.txt Целия файл

@@ -0,0 +1,3 @@
1
+##### create translation templates ##############
2
+
3
+tde_l10n_create_template( "soundkonverter" )

Loading…
Отказ
Запис