Преглед на файлове

Add common directories

pull/1/head
Slávek Banko преди 3 години
родител
ревизия
dfef4f6905
променени са 3 файла, в които са добавени 8 реда и са изтрити 0 реда
 1. 6
  0
    .gitmodules
 2. 1
  0
    admin
 3. 1
  0
    cmake

+ 6
- 0
.gitmodules Целия файл

@@ -0,0 +1,6 @@
1
+[submodule "admin"]
2
+	path = admin
3
+	url = http://system@scm.trinitydesktop.org/scm/git/tde-common-admin
4
+[submodule "cmake"]
5
+	path = cmake
6
+	url = http://system@scm.trinitydesktop.org/scm/git/tde-common-cmake

+ 1
- 0
admin

@@ -0,0 +1 @@
1
+Subproject commit d64fddb6f9a5a39cac4af9a4a3236e7ea8b002a9

+ 1
- 0
cmake

@@ -0,0 +1 @@
1
+Subproject commit 5d19f23805e8cdb327b280ab87d8138781fc1143

Loading…
Отказ
Запис