Tasty Menu – T-Menu replacement
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

7 wiersze
94B

  1. #MIN_CONFIG(3.2.0)
  2. AM_INIT_AUTOMAKE(tastymenu, 1.0.8)
  3. AC_C_BIGENDIAN
  4. AC_CHECK_KDEMAXPATHLEN