Tasty Menu – T-Menu replacement
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

7 lines
94B

  1. #MIN_CONFIG(3.2.0)
  2. AM_INIT_AUTOMAKE(tastymenu, 1.0.8)
  3. AC_C_BIGENDIAN
  4. AC_CHECK_KDEMAXPATHLEN